Adviesraad: ‘Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen’

Janssen & Janssen gaat voor schuldenvrije maatschappijVoor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het op 26 juni gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”.

 

De eerste oplossing ligt in het eenvoudiger maken van regels en uitvoering. De RVS wijst met name op de noodzaak om de toeslagensystematiek van de Belastingdienst te vereenvoudigen. De tweede oplossing zit in het bieden van financiële hulp en advies, nog voordat er schulden zijn. Mensen moeten eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot hulp. Tenslotte pleit de RVS ook voor een heldere zorgplicht van de schuldeisers. De verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en organisaties om te voorkomen dat mensen schulden krijgen, moet worden versterkt. Denk daarbij aan begrijpelijke communicatie en alertheid op laaggeletterdheid. Of aan het tijdig bieden van hulp of een regeling bij een achterstand in betaling. Janssen & Janssen voelt én neemt haar verantwoordelijkheid. “We willen onze kennis inzetten en zorgen voor een leefbaar bestaan voor iedereen. Dat betekent dat we niet alleen de schuld innen, maar deze ook willen oplossen. We willen voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan”, aldus Antoon Donkers, Algemeen Directeur bij Janssen & Janssen.

 

Dagelijks hebben we contact met onze klant-debiteuren. We beantwoorden de meest uiteenlopende vragen en we motiveren hen waar we kunnen. Wat beweegt hen of waar lopen ze tegenaan? Waar de ene klant-debiteur graag een betalingsregeling wil afspreken, wil de ander een verweer indienen. Hoe beantwoorden we al deze verschillende vragen vanuit eenieders persoonlijk perspectief zo goed mogelijk? Dit doen we door een connectie te maken met hen en we proberen de klant-debiteur te stimuleren om zelf actie te ondernemen.

 

Emotie leidt tot connectie

De gesprekken die wij voeren gaan vaak gepaard met emoties. Frustratie, opluchting, spanning, boosheid maar ook blijdschap komt naar voren in gesprekken. Dit maakt elke dag weer anders in ons Klant Contact Center. Het belangrijkste voor ons is dat wij ons niet laten meeslepen in die emotie, maar deze wel benoemen. Onze focus ligt in het begin op de connectie die we willen maken met de klant-debiteur. ‘Ik begrijp het’ of ‘ik snap het’ is vaak je eerste gedachte of reactie als je iemand zijn verhaal hoort. Je wilt op deze manier laten merken dat je luistert of dat je het ook echt begrijpt. In onze gesprekken proberen wij die zinnen juist te vermijden, want onze ervaring is dat klant-debiteuren zich dan juist niet begrepen voelen. Wij geven de voorkeur aan reflecteren. ‘Dus u geeft aan dat ...., en daar bent u boos over’  is een vorm van reflecteren. Je laat letterlijk weten wat jij hebt gehoord en hoe dat overkomt op jou. De klant-debiteur voelt zich hierdoor gehoord en voelt onze betrokkenheid.

 

Incasseren door te motiveren

Elk persoon die met ons contact opneemt, heeft weer een eigen verhaal. Sommige mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten niet meer hoe ze het moeten aanpakken en besluiten bijvoorbeeld om de post niet meer open te maken. Soms merken we dat ze een regeling af willen spreken ‘om er maar weer vanaf te zijn’. Dit is vervelend genoeg om zo te moeten denken en leven. Om de klant-debiteur wat positiever te laten denken, proberen we ze te complimenteren en ze hun eigen motivatie te laten ontdekken. Dit doen we door slimme open vragen te stellen; ‘U wilt graag van uw schulden af, maar heeft op dit moment geen werk. Wat zou u kunnen doen om aan werk te komen?’ We willen de klant het gevoel geven dat we ook echt mee willen denken en dat het niet erg is dat je je schaamt.

 

Schulden? Oplossen doe je niet alleen!

Niet iedereen vindt het even makkelijk om met een deurwaarder te bellen. Dit kan soms best spannend zijn. In de blog van Klant Contact Center medewerker Maarten wordt duidelijk hoe wij klant-debiteuren over de streep proberen te trekken om toch contact met ons op te nemen. Gelukkig zijn wij ook via onze webchat bereikbaar en binnenkort zal WhatsApp ook een optie zijn om contact te leggen. De webchat en WhatsApp kan voor sommige mensen de aanleiding zijn om toch in contact te komen met ons. Het is minder confronterend en minder spannend. We zijn zelfs van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar zodat iedereen de gelegenheid heeft om met ons contact op te nemen wanneer dat uitkomt.

 

Wij hebben als deurwaarderskantoor niet alleen de opdracht om de schuld te incasseren bij de klant-debiteur, maar ook om ze net dat steuntje in de rug te geven om het tij te keren bij henzelf. Een schuldenvrije maatschappij is waar we voor staan. We benaderen onze klant-debiteuren met een zo groot mogelijk inlevend vermogen. We spreken en schrijven in begrijpelijke taal, we scheppen orde in de chaos. En weten we het niet? Dan werken we samen met partners die het wel weten. Om samen een oplossing te vinden. Zo doorbreken we de negatieve spiraal en buigen we de schuldpositie om naar perspectief.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?