Incasso voor incasso-intermediairs

047 Enrique Meesters Janssen Janssen HR 20220404

Voor een efficiënt incassoproces met maximaal resultaat

Vorderingen van derden incasseren is jouw business. Daarom wil je een zo hoog mogelijk rendement behalen. Met Janssen & Janssen kies je voor een efficiënte en daadkrachtige aanpak voor incasso, gerechtelijke procedures en executie, met maximaal resultaat.

Is er een huurachterstand en leiden jouw aanmaningen niet tot een betaling, dan pakken wij door met een gerechtelijke procedure. Om onnodige kosten te voorkomen, moet deze wel kansrijk en zinvol zijn. Daarom maken we een inschatting of een procedure verhaalpositief is. We voeren een adresonderzoek uit om te checken of de huurder-debiteur bereikbaar is en gaan na of er al een BRK-registratie of een beslaglegging.

Korte beslislijnen, snelle actie

We richten onze processen zo in dat ze exact aansluiten op jouw organisatie. De communicatielijnen zijn kort, je hebt direct contact met je vaste contactpersoon. Zo kunnen je snel schakelen en de gerechtelijke procedure onmiddellijk in gang laten zetten. Vanzelfsprekend zorgen we dat dossiers alle stukken bevatten die nodig zijn voor dagvaarding.

Landelijke dekking & privacy

In elke regio in Nederland leggen kantonrechters andere accenten. Omdat Janssen & Janssen landelijk actief is, hebben we ervaring met gerechtelijke procedures bij kantongerechten door heel Nederland. Daardoor weten we precies hoe we een zaak het beste aanpakken voor een maximaal resultaat.

Alternatief minnelijk traject voor extra rendement

Als een gerechtelijke procedure opstarten niet interessant is, starten we een alternatief minnelijk traject. Daarbij stimuleren we de klant-debiteur alsnog te betalen zonder tussenkomst van de rechter. Bij een groot deel van de vorderingen is de klant-debiteur niet traceerbaar. In die gevallen hebben we methodes om alsnog gegevens boven water te krijgen, waarna we het incassotraject nieuw leven inblazen. Gegevensuitwisseling met jou en andere partners in de keten gebeurt makkelijk en veilig via een secure server volgens COE-standaard.

Ons team staat voor u klaar!

Maak kennis met onze specialisten.

021 Enrique Meesters JJ portretten WEB 20230418
Tonny | Teamleider
Antoon Donkers Relatiemanager
Antoon | Relatiemanager
Nawal Bouassria Incassomedewerker
Nawal | Incassomedewerker
007 Enrique Meesters JJ portretten WEB 20230418
Karin | Incassomedewerker
022 Enrique Meesters JJ WEB 20221011
Brenda | Incassomedewerker