Schuldbewaking

027 Enrique Meesters Janssen Janssen HR 20220404

Je klant kan niet betalen of is spoorloos

Soms is incasso onmogelijk. De klant-debiteur kan niet betalen of is vertrokken met bestemming onbekend. Wij houden vinger aan de pols en checken elk half jaar of we het bedrag alsnog kunnen incasseren. Zo voorkomen we ook dat de schuld verjaart.

Wanneer een klant-debiteur onvindbaar is of als er om een andere reden niet geïncasseerd kan worden, adviseren we vaak om het dossier te sluiten. Dit doen we omdat wij het onverantwoord vinden om nog meer kosten te maken. Maar dat betekent niet dat je moet opgeven. Dat zou zonde zijn van alle inspanningen tot dan toe. Afhankelijk van de situatie kan dat op twee manieren: de minnelijke schuldbewaking en de gerechtelijke schuldbewaking.

Minnelijke schuldbewaking - Watchguard
Je hebt het minnelijke traject met je klant-debiteur doorlopen en dat heeft helaas niet tot incasso geleid. En een gerechtelijke procedure blijkt na onderzoek op dit moment niet zinvol. Wat doe je dan met je vordering? Want 5 jaar na je laatste contact met de klant-debiteur vervalt de betalingsverplichting. De vordering is dan verjaard. Wanneer je voorziet dat de klant voorlopig niet kan betalen, en je wilt voorkomen dat je factuur verjaart, dan is de minnelijke bewaking het perfecte middel voor jou. We sturen je klant-debiteur jaarlijks een brief, zodat de factuur inbaar blijft. Ook houden wij de verhaalbaarheid bij de klant-debiteur in de gaten. Wanneer de situatie wijzigt, is het namelijk misschien wel zinvol om een gerechtelijke procedure te starten. Wij houden het voor je in de gaten.

Gerechtelijke schuldbewaking - Creditwatch
Ook als een rechter uiteindelijk een uitspraak doet over de vordering, kan het voorkomen dat de situatie van de klant-debiteur wijzigt. Dat er ineens geen verhaalsmogelijkheden meer zijn. Bijvoorbeeld als de klant-debiteur zijn baan verliest of vertrekt met onbekende bestemming. De oplossing hiervoor is de gerechtelijke schuldbewaking. We pakken het dossier twee keer per jaar op en kijken of we je klant kunnen traceren. Mocht dat het geval zijn, dan gaan wij opnieuw proberen te incasseren. Zo niet, dan doen we dit proces een half jaar later opnieuw. Op deze manier blijven we steeds controleren of de situatie wijzigt en blijven we proberen jouw vordering te incasseren.

Heb je vragen? Neem contact met ons op. Bel ons op werkdagen: 088730 34 00 of mail ons: info@janssen-janssen.nl. We helpen je graag.

Wil jij graag meer weten over de diensten schuldbewaking en de kosten hiervan? Download dan onze brochures.

Brochures downloaden