Vanaf 1 juli is de wettelijke schuldsanering ingrijpend veranderd

20200722wsnp plaatje

Elsemieke Steenbergen-Rooms

Delen via social

  • 03-07-2023
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Elsemieke Steenbergen-Rooms

Vanaf 1 juli is de wettelijke schuldsanering ingrijpend veranderd


Op 1 juli is de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) ingegaan. Deze wet biedt mensen met schulden de mogelijkheid om via een WSNP-traject schuldenvrij te worden en een frisse start te maken. Er zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om de procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter te maken.

De wijzigingen op een rij:

1. De duur van het WSNP-traject is verkort van 3 naar 1,5 jaar, waardoor schuldenaren het traject sneller kunnen doorlopen en eerder een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen zien. Indien nodig kunnen langere termijnen worden overwogen.

2. Normaal gesproken begint het WSNP-traject nadat de rechter heeft besloten om een schuldenaar toe te laten tot de WSNP. Met de wijziging van de wet is het nu mogelijk dat het WSNP-traject al begint tijdens het minnelijke traject. Hiervoor is het echter wel vereist dat de schuldenaar maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers in het minnelijke traject, zoals hij zou moeten doen in de WSNP.

3. De termijn waarbinnen de schuldenaar te goeder trouw moet zijn geweest bij het ontstaan en/of onbetaald laten van de schulden, is verkort van 5 naar 3 jaar.

4. De zogenaamde tienjaarstermijn is komen te vervallen. Voorheen gold dat mensen die binnen 10 jaar na een WSNP-traject opnieuw in problematische schulden terechtkwamen, werden uitgesloten van de wettelijke schuldsanering.