Update vroegsignalering: meldplicht

Upload Corpo 55
  • 13-12-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Zoals jullie weten is op 1 januari 2021 een wijziging in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening opgenomen, de vroegsignalering. In het kort houdt dit in dat een verhuurder verplicht is om huurachterstanden te melden bij de betreffende gemeente én dat de huurder (van woonruimte) op de hoogte wordt gesteld van de melding aan de gemeente.

Wanneer je als verhuurder niet voldoet aan deze meldplicht, kan dit consequenties gaan hebben als een zaak wordt voorgelegd aan een rechter. De rechtbank Amsterdam en de rechtbank Noord-Nederland hebben hier al beleid voor opgesteld. Zij willen bij de dagvaarding bewijs zien van deze melding die aan zowel de gemeente als de huurder is gedaan. Als de brief met deze melding niet bij de dagvaarding wordt toegevoegd, bestaat de kans dat de gevorderde ontbinding en ontruiming wordt afgewezen.

Landelijk beleid

De Rechtspraak zal ook nog landelijk beleid opstellen. Van de rechtbank Oost-Brabant hebben wij begrepen dat zij het nog te komen landelijke beleid gaan volgen. Tot die tijd verandert er bij hen niets.

De kans is groot dat er ook bij het landelijk beleid consequenties worden verbonden aan het al dan niet naleven van de meldplicht. Als voorloper op het landelijke beleid hebben wij daarom onze dagvaarding hierop al aangepast.

Aan meldplicht voldoen

Gelukkig zijn er wel steeds meer gemeenten waar je als verhuurder een achterstand kan melden. Enige tijd geleden kon je er als verhuurder nog tegenaan lopen dat je wel wilde melden, maar dat de gemeente geen melding accepteerde. Fijn dat steeds meer gemeenten alles op orde hebben. Zo kan je als verhuurder in ieder geval aan de meldplicht voldoen.

We volgen alle ontwikkelingen op de voet en houden jullie hiervan op de hoogte.