Vordering op BV die plotseling is verdwenen?

Blog Frank

Brenda Hermse

Delen via social

  • 12-12-2023
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Brenda Hermse


Vordering op BV die plotseling is verdwenen? Een nieuwe wet bied mogelijkheden

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een vordering op een BV, en dan is de BV plotseling verdwenen als je achter de betaling aan gaat. Een vereffenaar is niet benoemd en er is ook geen sprake van een faillissement. De zogenaamde turboliquidatie komt tegenwoordig steeds vaker voor en zorgde voor de ongewenste situatie dat schuldeisers vaak het nakijken hadden. De op 15 november 2023 in werking getreden wet ‘tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ moet uitkomst gaan bieden.

De turboliquidatie bestaat al jaren, maar wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast. Als een BV geen baten meer heeft, houdt de BV bij ontbinding direct op te bestaan. Dit volgt uit art. 2:19 lid 4 BW. Omdat in een dergelijk geval geen vereffenaar wordt benoemd, hebben schuldeisers vaak het nakijken. Daarnaast hebben schuldeisers ook een behoorlijke informatieachterstand, waardoor het lastig is te controleren of er daadwerkelijk geen baten meer zijn en of er geen andere schuldeisers zijn bevoordeeld. De nieuwe wetgeving moet er voor gaan zorgen dat het probleem rondom de informatieachterstand wordt opgelost.

De nieuwe wet verplicht bestuurders van een BV die middels een turboliquidatie wordt beëindigd om een balans en staat van baten en lasten te deponeren bij de Kamer van Koophandel betreffende het boekjaar van de ontbinding en het boekjaar daarvoor. Ook moet een beschrijving gedeponeerd worden waarin wordt ingegaan op de oorzaak van het ontbreken van baten, de wijze waarop eventuele baten die er voor beëindiging nog wel waren ten gelde zijn gemaakt en hoe deze opbrengsten verdeeld zijn over de schuldeisers. Mocht een bestuurder niet aan deze verplichting voldoen, dan kan een schuldeiser inzage verzoeken bij de kantonrechter.

Nu de informatieachterstand van schuldeisers in het geval van turboliquidaties is opgelost, kunnen schuldeisers ook makkelijker actie ondernemen tegen de voormalige bestuurders van een geliquideerde BV, als uit de gegevens valt af te leiden dat deze onrechtmatig heeft gehandeld, door bijvoorbeeld schuldeisers te bevoordelen of om onjuiste redenen tot turboliquidatie zijn overgegaan. Het niet nakomen van de verplichtingen tot het deponeren is in de wet ook aangemerkt als economisch delict, waardoor een bestuurder die hieraan niet voldoet makkelijker persoonlijk aangesproken kan worden op grond van een onrechtmatige daad.

Heeft u te maken met een geliquideerde schuldenaar? Wilt u inzage verzoeken in de boeken van een geliquideerde schuldenaar die niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan of wilt u achter een onrechtmatig handelend bestuurder aan? Onze juristen staan u graag bij en kijken met u mee naar wat mogelijk is.