Bericht over andere manier van plannen civiele zaken

Rechtspraaak2

Elsemieke Steenbergen-Rooms

Delen via social

  • 08-03-2023
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Elsemieke Steenbergen-Rooms

Wij ontvingen bericht dat de planning van civiele zaken bij de rechtbank Oost-Brabant helaas anders verloopt dan gewenst. We willen jullie hier ook graag van op de hoogte brengen.

Tot grote spijt van de Rechtbank Oost-Brabant zullen komende weken een substantieel deel van geplande mondelinge behandelingen opnieuw gaan gepland gaan worden. Er zijn ook zaken die op dit moment helaas nog niet op zitting gepland kunnen worden. Alle betrokken partijen ontvangen hierover bericht van de Rechtbank in de zaken die het betreft.

Waarom ze dit doen
De rechtbank ligt uit waarom ze tot deze keuze komen. Dat doen ze met een groot gevoel van ongenoegen, omdat ze begrijpen wat dit voor partijen betekent. Door een samenloop van omstandigheden kunnen ze eerder afgegeven zittingsdata niet meer garanderen. Het liefst plannen en behandelen ze alle zaken heel snel op zitting, dat lukt helaas niet vanwege onder meer het grote aantal civiele procedures. En soms moeten zaken met spoed worden behandeld, dan is het belangrijk dat te kunnen doen. Niet alleen vanwege wettelijke termijnen zoals bij een ontruiming van een woning, maar ook als de zaak zeer urgent is zoals bij een ontslag op staande voet. Het is van belang spoedzaken te kunnen plannen en behandelen, zonder andere zaken weer van zitting te halen. Daar is de nieuwe manier van werken van de Rechtbank Oost-Brabant op gericht.

Bij het voortzetten van de huidige manier van plannen zou dat kunnen betekenen dat procespartijen kort voor een datum van hun behandeling het bericht krijgen dat de zitting alsnog niet kan doorgaan. Dan kan het gebeuren dat de betrokkenen weer erg lang moeten wachten voordat hun zaak op zitting behandeld zou kunnen worden. Die onzekerheid en onduidelijkheid voor alle betrokkenen willen ze bij de Rechtbank Oost-Brabant voorkomen.

Wat betekent dit
De nieuwe manier van plannen brengt helaas met zich mee dat ze zittingen die op een (te) lange termijn zijn gepland uit het zittingsrooster zullen moeten halen. Alle zaken gaan ze opnieuw of alsnog plannen. Helaas zien ze geen andere mogelijkheid. De Rechtbank Oost-Brabant hoopt en vertrouwt op uw begrip.
Voor de volledigheid geven ze hierbij ook mee dat er door de nieuwe manier van plannen niets verandert in zaken als die eerder al op zitting zijn behandeld.

Alle betrokkenen in geplande kanton- en handelszaken ontvangen van de Rechtbank Oost-Brabant een brief over wat de nieuwe manier van plannen voor hen betekent. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat alle procespartijen die in afwachting zijn van een zittingsdatum bericht krijgen.

In zijn algemeenheid geven ze over de planning alvast het volgende mee. Voor de niet-spoedeisende zaken is de gemiddelde wachttijd voor kantonzaken 2 tot 4 maanden en die voor handelszaken 3 tot 6 maanden. Partijen ontvangen in kantonzaken tussen ongeveer 4 en 8 weken en in handelszaken tussen 3 tot 4 maanden voorafgaand aan de nieuwe zittingsdatum bericht van de Rechtbank.

De gemachtigde in een of meerdere zaken, ontvangen vanzelfsprekend bericht in uw concrete situatie(s).

Bij dit alles onderzoeken ze bij de Rechtbank ook of andere aanpassingen kunnen helpen bij de nieuwe manier van plannen. Zo zullen ze als proef voorlopig in veel zaken geen verhinderdata opvragen, direct een datum plannen voor de mondelinge behandeling. Ze evalueren na een tijd hoe dat gaat, zullen daarbij input meenemen van partijen en kijken of een andere manier nog beter kan werken.