Vereenvoudiging beslagvrije voet

Website beslagvrije voet

Het vereenvoudigen van de beslagvrije voet draagt bij aan het terugdringen van de schuldenproblematiek. Hierdoor worden onnodige kosten van incassoacties en procedures voorkomen. Ook wordt de beslagvrije voet zo beter gehandhaafd.  

 

De beslagvrije voet is het bedrag dat nodig is voor levensonderhoud. Hierop mag de deurwaarder geen beslag leggen. Om de beslagvrije voet te kunnen berekenen, zal de debiteur informatie over zijn of haar inkomsten en uitgaven moeten geven aan de deurwaarder. Wanneer de deurwaarder geen aanvullende informatie ontvangt van de debiteur, dan zal hij een standaardbedrag hanteren.

 

Het kabinet heeft al eerder maatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen in de schulden raken of dat schulden verergeren.  Zoals het tegengaan van overkreditering, preventie en het bevorderen van vroegtijdig signaleren. Ook zijn de effectiviteit en kwaliteit van schuldhulpverlening verbeterd.

Uit recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken is namelijk gebleken dat het loont te investeren in vroegtijdige signalering. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 

Maatregel: de beslagvrije voet

Uit de praktijk is gebleken dat de huidige regelgeving bij het vaststellen van de beslagvrije voet te ingewikkeld en bovendien weinig transparant is. Debiteuren hebben vaak geen idee waar ze eigenlijk recht op hebben en schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers vinden het systeem te complex. Daardoor komt het voor dat debiteuren onder het bestaansminimum terechtkomen, wat weer leidt tot het verergeren van de schulden.

 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is hiermee aan de slag gegaan. Eind juni heeft zij een preadvies gegeven aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Dit preadvies heeft de titel ‘Naar een nieuwe beslagvrije voet, vereenvoudiging in een tweetrapsraket’ en bevat voorstellen om de werking van de beslagvrije voet op de korte en lange termijn te verbeteren. Dit vormt het vertrekpunt in het onderzoek om tot een eenvoudig en transparant systeem te komen.  

 

Wilbert van de Donk (voorzitter KBvG): “Het systeem van de beslagvrije voet is inmiddels zó ingewikkeld geworden dat wij het de schuldenaren niet meer kunnen uitleggen. In plaats van vereenvoudiging is het systeem per januari nóg ingewikkelder geworden. Het kindgebonden budget en de zogenaamde kostendelersnorm zijn nu ook opgenomen in de beslagvrije voet. Dit heeft ingrijpende gevolgen zowel schuldenaar als schuldeiser.

Ik hoop dat het kabinet onze plannen aanneemt, zodat het systeem snel eenvoudiger wordt ”. 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?