Verbreding beslagregister gerechtsdeurwaarders

Website beslagregister

Ook de maatregel ‘verbreding van het beslagregister’ behoort tot de aanpak van het schuldenbeleid. Het kabinet heeft het Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) laten ontwikkelen om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken voor gerechtsdeurwaarders.  Het beslagregister bespaart tijd, geld en onnodige procedures.

 

Debiteuren komen steeds vaker onder het wettelijk bestaansminimum terecht. Dit door een opeenstapeling van beslagleggingen. Door de verschillende incassomaatregelen kunnen zij niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Hierdoor komen zij nog dieper in de financiële problemen en is het niet mogelijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Beter inzicht in en overzicht over de situatie van de debiteur is daarom van maatschappelijk belang. Hiervoor is het beslagregister ontwikkeld, waarmee gerechtsdeurwaarders kunnen helpen de oplopende invorderingskosten te voorkomen.

 

Het beslagregister

De KBvG heeft het beslagregister ontwikkeld. Hierin moeten alle gerechtsdeurwaarders beslagen op roerende- en onroerende zaken en loon- en derdenbeslag registreren. Beslagen per debiteur worden hierdoor inzichtelijk.

 

Gerechtsdeurwaarders kunnen het executietraject straks gerichter doorlopen. Acties op de debiteur worden geoptimaliseerd. Het beslagregister verschaft inzicht over de financiële situatie. Hierdoor kunnen gerechtsdeurwaarders beter adviseren over de (on)mogelijkheden van een incasso.  Zijn dat er bijvoorbeeld teveel, dan is procederen vaak zinloos.

Een voordeel voor de debiteur is dat het bestaansminimum kan worden gewaarborgd. En kosten, zoals die voor een deurwaarder, worden door het beslagregister beperkt gehouden. Ook zorgt het register ervoor dat debiteuren voldoende geld overhouden om van rond te komen.

Eind mei 2015 staan wij op de planning om aangesloten te worden op dit register.

 

“We hebben beter inzicht in de financiële situatie van de debiteur. Hierdoor wordt ons werk een stuk gemakkelijk. Zo zien we namelijk de beslagen die ten laste zijn gelegd. Ook werkt het voor de debiteur verhelderend. Met het beslagregister kan onnodige opeenstapeling van executiemaatregelen worden voorkomen”. Gerald Hagen (Manager ambtelijk)

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?