Van beter samenwerken naar duurzame huurders? Interview met Joke de Kock

Rondom de huurder met betaalproblemen zijn vaak meerdere partijen betrokken. De woningcorporatie is één van die spelers en heeft een groot belang. De huur moet immers betaald worden, toch? Maar werkt een harde aanpak nog wel? Een huisuitzetting lost problemen niet op. Wat is dan de juiste aanpak richting de huurder? Joke de Kock, manager schuldhulpverlening, weet wat een goede samenwerking met andere instanties kan opleveren.

 

Joke de Kock

De uitdaging is om de huurder weer het juiste duwtje in de rug te geven. Slim samenwerken geeft inzichten die je verder helpen. Door de krachten te bundelen met andere spelers, zoals gemeentes, bewindvoering en schuldhulpverlening, sta je sterker. Joke de Kock liet tijdens de jaarlijkse Corporatiedag zien wat een goede samenwerking met andere instanties kan brengen. Welke winst levert het de woningcorporatie op?

 

Joke de Kock is manager schuldhulp-verlening bij de gemeente Tilburg en sinds 14 april 2010 voorzitter van de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulp-verlening en sociaal bankieren). In 1932 werd de NVVK opgericht en de brancheorganisatie zet zich in om schulden te voorkomen en op te lossen. Dit kan door middel van het aanbieden van sociale kredietverlening of schuldhulpverlening.

 

Problematische schulden

“Schulden zijn heel erg ingewikkeld”, start Joke. “Alle verschillende schuldeisers (woningcorporaties, energieleveranciers, etc.) willen graag dat de rekening wordt betaald en hebben er stuk voor stuk belang bij. In de jaren 70 begon de economie te groeien en ontstonden er schulden. De welvaart steeg en men ging een voorschot nemen op inkomsten van later. Sinds de jaren 70 zijn we dan ook bezig met schuldhulpverlening.” We spreken over problematische schulden als iemand zoveel schulden heeft dat hij die niet binnen 3 jaar terug kan betalen en ook de vaste lasten per maand niet meer kan opbrengen. “Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal mensen, dat zich bij schuldhulpverlening met een problematische schuld aanmeldt, verdubbeld. 1 op de 6 huishoudens loopt risico op problematische schulden en 1 op de 3 huishoudens heeft het financieel moeilijk. Zij moeten elke maand bekijken welke rekeningen ze deze maand kunnen betalen en welke tot volgende maand moeten blijven liggen. Zij moeten sterke en goede keuzes maken om geen problematische schulden op te bouwen.”

 

Budgettering = de juiste keuzes maken

Mensen met schulden maken vaak opvallende keuzes voor wat betreft uitgaven. “Ze geven geld uit aan de verkeerde dingen. Zo hebben de meeste mensen die schulden hebben diverse abonnementen lopen voor onder andere loterijen, telefoon, tijdschriften, kranten en sportverenigingen. We helpen hen bij het maken van de juiste keuzes en stabiliseren de schulden om uiteindelijk tot een oplossing te komen.”


De kracht van samenwerken

“Slim samenwerken geeft inzichten die je verder helpen. Door de krachten te bundelen met andere spelers, zoals gemeentes, bewindvoering en schuldhulpverlening sta je sterker. Belangrijk vraagstuk is hoe je in een vroeg stadium in contact komt met de personen in financiële problemen. Gemeenten gaan zich sinds de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening steeds meer inzetten om deze mensen vroeg te signaleren om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Door het hele land sluiten woningcorporaties samenwerkingsverbanden met schuldhulpverlening. Hierbij wordt in een vroeg stadium bij huurschuld de huurder doorverwezen naar schuldhulpverlening. Er worden werkafspraken gemaakt dat de lopende huur wordt doorbetaald en dat de woningcorporatie akkoord gaat met dit betaalvoorstel. Dit betekent dat ontruimingen voorkomen worden en er haalbare schuldregelingsvoorstellen komen, waardoor er bij alle partijen rust en duidelijkheid is. Joke noemt een aantal voorbeelden:

 

Vroeg Eropaf

Vroeg Eropaf is een samenwerking van de gemeente Amsterdam en woningcorporaties om betalingsachterstanden bij huurders in een vroeg stadium aan te pakken. Wanneer de huurder een betalingsachterstand heeft bij de woningcorporatie, maar ook bij de zorg- en energieleverancier wordt dit gemeld bij de gemeente. Zij gaan dan samen met de woningcorporatie een gesprek met de huurder aan en bieden hulp bij het oplossen van de betalingsachterstand. “Doordat de huurder met financiële problemen in een vroeg stadium wordt opgemerkt en er actie wordt ondernomen, wordt de huurachterstand sneller opgelost. Dit zorgt ervoor dat de ontruimingen in Amsterdam verhoudingsgewijs laag zijn.”

 

Straatkubus

De Straatkubus is een leefbaarheidsmonitor die gegevens uit het fysieke, sociale en veiligheidsdomein in kaart brengt op straatniveau, ontwikkeld door de gemeente Almere. Straatkubus heeft als doel dat lokale partners leefbaarheidsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren.

 

Flat in de lift

In Tilburg komen woningcorporaties en gemeentes veel in liften van flatgebouwen en op deze manier horen ze heel veel. Ze pakken de signalen op en kunnen heel gericht naar bewoners van de flat toegaan en problemen bespreken. “Als ze dan de deur niet opendoen, ontmoeten ze deze mensen wel in de lift en is een praatje snel

gemaakt.”

 

“Het zijn voorbeelden van innovatieve projecten waarbij het kenmerkend is dat je dicht bij de mensen moet blijven, interactie moet opzoeken en een lange adem moet hebben. Maar ook waar met diverse belangrijke partijen wordt samengewerkt om zo de mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te signaleren en te helpen. Hierdoor is het slagingspercentage heel hoog en neemt de huurschuld af”, sluit Joke de Kock af.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?