Roy Beerens: ‘Onze diensten en advies zijn afgestemd op de wensen van de klant’

Maandelijks lichten wij een thema uit dat wordt besproken met één van onze collega's. In dit laatste artikel van deze reeks gaan we het met commercieel manager Roy Beerens hebben over adviseren. Welke rol is voor hem en de organisatie hierin weggelegd?

 

Roy

 

Waarom de verschuiving van verkoop naar advies?

“Wij zijn als organisatie altijd op zoek naar innovatieve manieren om klantgericht te kunnen incasseren. We blijven continu in beweging en durven van de gebaande paden af te wijken om nieuwe wegen uit te proberen. We merken dat de klant behoefte heeft aan het oplossen van creditmanagementproblemen en door middel van een passend advies kunnen we hem hierbij helpen. We zijn overtuigd daarin een toegevoegde waarde te kunnen bieden”, start Roy enthousiast. In zijn functie als commercieel manager omarmt hij de verschuiving van het traditioneel verkopen van incasso naar het geven van advies.

 

Wat houdt het advies in?

“We zijn als organisatie al langer bezig met het bieden van meerwaarde door het geven van uitgebreid advies op diverse onderdelen van Credit Management. Het begint met jezelf inleven in de klant en kijken waar behoefte aan is. Of het nu een kleine mkb’er of een grote multinational is, wij spreken hun taal en kunnen passend advies geven. We weten waar behoefte aan is en wanneer bijvoorbeeld een mkb’er zijn incasso uit handen geeft aan Janssen & Janssen krijgt hij vóór, tijdens én aan het einde van een incassotraject een begrijpelijk advies over het te volgen traject. In dit advies nemen we ook de kans van slagen mee. Soms is het opstarten van een gerechtelijke procedure een te groot (kosten)risico en heel soms geven wij een vordering zelfs direct terug aan onze klant. Dan is de kans van slagen dermate minimaal dat beide partijen beter hun tijd en energie kunnen steken in betere dossiers. Daarbij ondersteunen we dan door middel van het optimaliseren van zijn eigen incassoproces zodat hij minder vaak vorderingen uit handen hoeft te geven. We bieden hem hierbij alle mogelijke handvaten die hij nodig heeft. In sommige gevallen leveren wij de software of adviseren we zelfs om het gehele debiteurentraject aan ons over te dragen. We willen onze diensten en advies afstemmen op de wensen van de klant.”

 

Waarom past de rol van adviseur zo goed bij jou?

“Ik vind het leuk om altijd een stapje extra te doen en iets te betekenen voor iemand. Het contact met de klant gaat verder en dieper. Je kunt hem echt helpen en een toegevoegde waarde bieden. Je zit samen om de tafel en trekt gezamenlijk op om een oplossing te  zoeken voor het optimaliseren van zijn debiteurenbeheer. Dit kan voor een klant soms het verschil betekenen tussen een verlieslijdende en een winstgevende organisatie. Door het persoonlijk contact en advies kun je echt een wow-moment creëren voor de klant.”

 

Wat betekent deze verschuiving voor de klant?

“De eerste reacties van klanten zijn positief. Ze zijn erg enthousiast en hechten veel waarde aan een persoonlijk advies. Onlangs hebben wij de VVCM Credit Management Innovation Award gewonnen met het project ‘Klinkende Taal’. In dit project wordt het taalgebruik van de communicatiemiddelen afgestemd op de lezer. Ook dit initiatief is voortgekomen uit een advies wat wij aan één van onze bestaande opdrachtgevers hebben gegeven; gebruik begrijpelijke taal.

Daarnaast is er juist ook vanuit de klant behoefte aan een advies op maat en wij bieden dat. Door onze veelzijdigheid van creditmanagementdiensten die we aanbieden, kunnen we op elk niveau vraagstukken van de klant beantwoorden.”

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?