Robin van Verseveld: ‘Het is onze verantwoordelijkheid om klant-debiteuren te helpen’

Verseveld Robin vanEerder dit jaar is onze nieuwe visie ‘Janssen & Janssen gaat voor een schuldenvrije maatschappij’ bekendgemaakt. In dat kader laten we in iedere nieuwsbrief een collega aan het woord over deze nieuwe visie. Deze keer is Robin van Verseveld, Manager Klantgroep aan het woord.

 

“De markt verandert en wij bewegen mee. Dat betekent dat je de traditionele, klassieke werkwijze moet bijstellen. We zijn continu bezig met het optimaliseren van het proces en de ideale klantreis samen te stellen. Een veranderende markt vraagt om kritisch te blijven kijken naar je eigen organisatie. Onlangs hebben we een verandering aangebracht in onze organisatiestructuur en de organisatie ingericht in klantteams. In de klantteams werken collega’s met verschillende specialismen samen voor klanten die ‘vergelijkbare’ wensen hebben. Dit zorgt ervoor dat we de openstaande vordering sneller incasseren. Dit draagt bij aan een schuldenvrije maatschappij.”

 

Is het een taak van de deurwaarder om een schuldenvrije maatschappij te creëren?

“Officieel gezien niet, maar we geven invulling aan onze maatschappelijke rol die we als deurwaarder hebben. We vinden het onze verantwoordelijkheid om de opdrachtgever zo goed mogelijk te adviseren en de klant-debiteur zo goed mogelijk te helpen. We zorgen voor een snellere doorlooptijd van het dossier en gaan op zoek naar een oplossing voor de situatie van de klant-debiteur.”

 

Wat betekent dit voor opdrachtgevers?

“Met hen gaan we in gesprek en kijken we hoe hun incassoproces is ingericht. Kan dit optimaler en efficiënter? Dat zorgt er niet alleen voor dat openstaande vorderingen sneller worden geïncasseerd, maar ook dat de klant-debiteur minder snel nóg verder in de problemen komt. We zijn alert op het maken van extra kosten. We leggen niet onnodig beslag, maar kiezen voor passende maatregelen.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we opdrachtgevers proactief adviseren. Onze medewerkers zijn dagelijks bezig met het incasseren van vorderingen en daarbij verliezen ze de belangen van de opdrachtgever én die van de klant-debiteur niet uit het oog.”

 

Wat merkt de klant-debiteur hiervan?

“Continu nemen we onze eigen werkprocessen onder de loep en kijken we waar het nóg beter kan. Zo hebben alle medewerkers vorig jaar de training motiverende gesprekstechnieken gevolgd. Door middel van het stellen van andere vragen, kom je echt in gesprek met de klant-debiteur en kom je tot de kern van het probleem. Waarom kan iemand zijn schuld niet betalen? Pas dan kun je gaan werken aan een oplossing. We pakken de onderliggende oorzaak aan. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met diverse organisaties. Alleen dan kunnen we een schuldenvrije maatschappij bereiken.”

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?