Let op! Wijziging in aanhef documenten met executoriale titel

Per 1 juli heeft er een wijziging plaatsgevonden in een aantal onderdelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013. Hierbij gaat het om voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen.

 

De (archaïsche) aanhef «In naam des Konings» of «In naam der Koningin» die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven dient te zijn gewijzigd in een hedendaags equivalent «In naam van de Koning».

 

Sjablonen voor dwangbevelen, grossen en dergelijke waarop de oude aanhef is gedrukt, zijn na 1 juli niet langer bruikbaar, dus wij dringen er bij u op aan uw modellen zo spoedig mogelijk aan te passen.

 

Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG en directeur/aandeelhouder bij Janssen & Janssen: “Soms zijn kleine stapjes van de wetgever van groot belang. We onderschrijven van harte de noodzaak om de burgers meer gevoel van betrokkenheid te geven en deze ogenschijnlijk kleine stap draagt daar onmiskenbaar aan bij.”

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?