KEI: communicatie tussen advocaat en deurwaarder belangrijk

JenJ-CORP_man spiegel cirkelVanaf 1 september 2017 moet er bij de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland digitaal worden geprocedeerd. Vanaf voorjaar 2018 geldt dat voor alle Rechtbanken in Nederland. Een procedure kan worden gestart door eerst de procesinleiding in te dienen en vervolgens de verweerder op te roepen, al dan niet via de deurwaarder. Ook kan de verweerder eerst worden opgeroepen, waarna de procesinleiding wordt ingediend. Omdat een fout of termijnoverschrijding verstrekkende gevolgen kan hebben, is samenwerking tussen advocaat en deurwaarder van groot belang.

 

Dagvaarding wordt procesinleiding

In de huidige situatie stelt de advocaat de dagvaarding op en verstuurt deze naar de deurwaarder. De deurwaarder controleert diverse registers en na aanvulling en controle van formaliteiten wordt de dagvaarding betekend en teruggestuurd. Daarna stuurt de advocaat de dagvaarding vóór de zittingsdatum naar de griffie.

In de nieuwe situatie zijn er niet alleen andere betekeningsvereisten en -termijnen, maar zijn er ook verschillende aandachtspunten bij het aanleveren van stukken bij de Rechtbank. Onder KEI moeten stukken digitaal worden ingediend via ‘Mijn Rechtspraak’. Overschrijding van termijnen betekent in veel gevallen niet-ontvankelijkheid. Het is dus belangrijk om alle stukken op het juiste moment op de juiste plek te hebben zodat alle termijnen gehaald kunnen worden. Wat zijn de aandachtspunten bij de verschillende vormen van procesinleiding?

 

Verschillen artikel 112 Rv en artikel 113 Rv

Bij het gebruik van de route via 112 Rv is de zaak is aanhangig vanaf het moment van indienen van de procesinleiding. Op dat moment is het griffierecht verschuldigd, zelfs (deels) bij het intrekken van de zaak.

Als de verweerder niet verschijnt na een informele oproep volgt geen verstek, maar zullen de procesinleiding en het oproepingsbericht alsnog door de deurwaarder moeten worden betekend.

Als blijkt dat een verweerder op een ander adres woont, wordt dat pas ontdekt bij het controleren van de BRP door de deurwaarder. In het beste geval betekent de deurwaarder de stukken op het nieuwe adres. In het slechtste geval blijkt dat de zaak bij een andere Rechtbank moet dienen en nog met een dagvaarding had moeten worden ingeleid.

 

In het geval van het gebruik van artikel 113 Rv worden procesinleiding en oproepingsbericht in één exploot door de deurwaarder betekend. Voordat de betekening plaatsvindt controleert de deurwaarder het adres van de verweerder. Deze zaken worden dan ook altijd bij de juiste Rechtbank aangebracht. Ook wordt het Digitale Beslagregister (DBR) gecontroleerd en beoordeelt de deurwaarder ter plaatse de verhaalsmogelijkheden. Aangezien de stukken pas na betekening worden ingediend en de zaak dan pas aanhangig is, is het griffierecht pas verschuldigd als de nodige controles zijn gedaan. Ook geldt bij het gebruik van artikel 113 Rv een termijn van verschijnen van minimaal twee weken na betekening, terwijl dat in het geval van artikel 112 Rv minimaal vier weken na indiening van de procesinleiding is.

 

Modellen artikel 113 Rv

De Rechtspraak heeft inmiddels modellen gepubliceerd voor het gebruik van artikel 113 Rv. Veel van de formaliteiten van de huidige dagvaarding zijn hierin opgenomen. Een verandering is de termijn van oproepen. Voorheen gold een dagvaardingstermijn van één week. De nieuwe termijn van verschijnen is minimaal twee weken na betekening en wordt door de advocaat in het exploot vermeld. Overleg tussen deurwaarder en advocaat als de periode tussen betekenen en verschijnen zo kort mogelijk moet zijn, is dus erg belangrijk. Er hoeft ook geen rekening meer te worden gehouden met rolzittingen, de uiterste dag van verschijnen mag een zelf gekozen dag zijn.

Ook moet in het exploot een code worden opgenomen, waarmee de verweerder kan inloggen in ‘Mijn Rechtspraak’. Als er meerdere verweerders zijn, krijgt elke verweerder een eigen unieke code. De deurwaarder vraagt deze code(s) op en vermeld deze in het exploot.

Om de code te kunnen invoegen en eventuele aanpassingen te doen, zal het document in Word moeten worden aangeleverd.

Zodra het exploot is betekend moet deze binnen vijf werkdagen worden ingediend door de eiser. Het exploot zal na betekening dan ook in PDF formaat naar de advocaat worden teruggestuurd, zodat deze termijn gehaald kan worden.

 

De keuze voor het gebruik van de oproep via artikel 113 Rv heeft dus enkele voordelen ten opzichte van artikel 112 Rv. De voorafgaande controles maken het risico op herstel en onnodige griffierechten lager en de procedure kan sneller verlopen. Om alles vlekkeloos te laten verlopen is goede samenwerking tussen advocaat en deurwaarder nog belangrijker dan voorheen.

 

Heeft u nog vragen over KEI, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Deze blog is geschreven door Ruud van Mil, Manager Shared Service Center bij Janssen & Janssen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?