Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Aantal rechtszaken fors gedaald

Het aantal rechtszaken nam vorig jaar fors af. Een trend die al een paar jaar zichtbaar is. Op het eerste gezicht een goed teken. Minder rechtszaken betekent minder conflicten. De economie is aangetrokken. Mensen hebben weer vertrouwen in de toekomst, ruzies en conflicten worden vaker in de minne geschikt. Maar dit is helaas niet het hele verhaal. Het overkoepelend orgaan van rechtbanken vreest dat het voor veel mensen onbetaalbaar is geworden om naar de rechter te stappen. Lees verder

Verhuurder aansprakelijk voor vernietiging inboedel na ontruiming huurwoning (na vonnis)?

Een (voormalig) huurder die na ontbinding van de huurovereenkomst werd ontruimd, spreekt de (voormalig) verhuurder aan tot vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden als gevolg van de vernietiging van de inboedel. Ook in hoger beroep wordt geen schadevergoeding toegewezen omdat de verhuurder geen onrechtmatige daad kan worden verweten en de hoogte van de schade niet is komen vast te staan. Van zaakwaarneming was evenmin sprake. Lees verder

Vakantiegeld wordt gebruikt om schulden af te lossen

Het vakantiegeld is weer – of wordt in juni – gestort. Dit extraatje wordt vaak niet alleen gebruikt om op vakantie te gaan. Klussen in huis worden aangepakt, maar ook schulden worden met het vakantiegeld afbetaald. Zoals voorgaande jaren doen wij ook in deze periode weer een extra actie om klant-debiteuren aan te zetten tot een betaling. Lees verder

In Nederland kan niemand met een huurschuld uit huis worden gezet

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de stelling klopt niet. Want hoe dan ook komt het voor. Een gesprek met Wilbert van de Donk, directeur Compliance & Opleidingen bij Janssen & Janssen en voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders over de stelling en vooral wat er aan gedaan kan worden om huisuitzettingen tot een minimum te beperken. Lees verder

Actieplan om mensen uit de schulden te helpen

Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark komt vandaag met 40 actiepunten om mensen uit de schulden te helpen. Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Ook wij zien, ondanks inspanningen van de overheid, de aantallen groeien en zijn blij met de aandacht voor de schuldenproblematiek. Lees verder

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?