Incasso en conservatoir beslag

Janssen & Janssen heeft ruime kennis en ervaring met betrekking tot de incasso van uw vorderingen. Incasso van vorderingen houdt in dat ons kantoor in uw opdracht onbetaalde facturen tracht te incasseren.

Dit kan onder andere gaan om facturen waarvan de leveranties of bedragen door de wederpartij worden betwist. Dat vereist een specifieke juridische expertise. Vooral in dat laatste geval bewijzen juristen van Janssen & Janssen hun meerwaarde ten opzichte van andere incassobureaus, die vaak niet dieper op de juridische materie kunnen ingaan.

Soms kan het nodig zijn om een minnelijke oplossing te bewerkstelligen en verdient dat de voorkeur boven procederen. Bijvoorbeeld omdat de handelsrelatie in het geding is en u die wilt behouden en de kosten van een procedure wilt vermijden. De incassoprocedure start in de meeste gevallen met een sommatiebrief tot betaling, gericht aan de wanbetaler (klant-debiteur), vermeerderd met incassokosten en rente.

Veelal volgt na een dergelijke aanmaning al een betaling, of geeft de klant-debiteur een reden waarom er geen betaling heeft plaatsgevonden.


Indien een minnelijke procedure geen (volledige) betaling tot gevolg heeft, is het onvermijdelijk een vervolgprocedure te starten. Uw klant-debiteur zal gedagvaard worden. In deze procedure wordt altijd een kostenveroordeling gevorderd en zal, bij toewijzing van uw vordering door de rechter, de wederpartij eveneens in de kosten van de procedure veroordeeld worden. Deze kosten worden echter wel 'forfaitair' vastgesteld door de rechter. Ze zijn niet altijd kostendekkend ten opzichte van de werkelijk gemaakte kosten, maar vergoeden wel een groot deel daarvan.


In het geval dat er een aanzienlijk belang in het spel is en er snel gehandeld dient te worden, zullen wij u adviseren 'conservatoir'(bewarend) beslag te leggen, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Het is een doeltreffend middel om te voorkomen dat uw klant-debiteur eventuele vermogensbestanddelen verduistert. Het vergroot bij uw klant-debiteur ook de druk om snel te betalen.


Janssen & Janssen heeft de kennis, middelen en ervaring om effectieve beslagleggingen uit te voeren. Benader gerust onze juristen om het er vrijblijvend over te hebben.

Kom direct in contact

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?