Het proces-verbaal van constatering bij een overleden huurder

Deurwaarder Rob
  • 25-11-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Naast het uitbrengen van een dagvaarding/verzoekschrift en het executeren van vonnissen behoort het opmaken van een proces-verbaal van constatering ook tot de werkzaamheden van een deurwaarder. Zo worden wij steeds vaker door woningcorporaties en andere verhuur-organisaties ingeschakeld om een proces-verbaal op te maken wanneer een huurder is overleden.

Een huurder woont alleen en overlijdt. Meestal wordt dan de inboedel uit de woning gehaald door familie of andere naasten. Soms komt het ook voor dat er niemand is die de woning kan of wil leeghalen. Omdat er geen erfgenamen zijn, of deze de erfenis hebben verworpen en vervolgens de woning ook niet leeghalen. Het gevolg hiervan is dat verhuurders steeds vaker worden geconfronteerd met een woning die vol staat als de huurder is overleden. Volgens artikel 7:268 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek eindigt dan de huur van rechtswege aan het eind van de tweede maand na einde maand waarin de huurder is overleden. Op dat moment is de verhuurder gerechtigd om de woning leeg te maken, mits dit in de huurvoorwaarden staat vermeld.

Vastleggen van de aanwezige inboedel

Wanneer een verhuurder de woning dan meteen leeghaalt, bestaat het risico dat zich toch nog erfgenamen melden die aanspraak maken op de erfenis en hiermee dus op de inmiddels vernietigde inboedel. Om dan goed aan te kunnen tonen van wat er in de woning stond, laat de verhuurder een gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van constatering opmaken. De deurwaarder gaat dan samen met iemand van het verhuurbedrijf naar de woning en maakt daar foto’s van de aangetroffen spullen. Tevens wordt dan een beschrijving van de spullen in de woning gemaakt en noteert de deurwaarder bijzonderheden die in de woning worden aangetroffen.

Wanneer nog meer proces-verbaal van constatering?

Naast deze service specifiek voor woningcorporaties wordt het proces-verbaal van constatering nog op vele andere vlakken ingezet. Bijvoorbeeld bij het inroepen van het retentierecht bij onroerende zaken, het opnemen van de staat van onroerende zaken voordat een bouwproject in de omgeving start of het vastleggen van bewijs om in een procedure te gebruiken.

Judith1

Wilt u meer informatie over het proces-verbaal van constatering?

Neem dan contact op met onze afdeling Advocatuur.

Bel ons