Overleden huurder

Overleden huurders
  • 12-10-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Overleden huurders; ervaring leert dat elke casus anders is en juridisch is het complex. Bij verhuurders doet de situatie van een overleden huurder zich regelmatig voor, maar onvoldoende vaak om zelf alle gevallen efficiënt af te kunnen handelen. Dat maakt dit onderwerp vaak lastig voor verhuurders.

Janssen & Janssen start een nieuwe dienst voor deze dossiers. Door onze ervaring en samenwerking met onder andere het Rijks Vastgoedbedrijf ontzorgen en helpen we verhuurders om een woning zo snel als mogelijk weer beschikbaar te krijgen voor verhuur. Ook onbetaalde rekeningen voor huur of mutatieschade brengen we bij de erfgenamen of bij de vereffenaar in rekening.

Doordat een woning met onze dienst weer eerder in de verhuur kan, is dat snel winstgevend voor een verhuurder. Daarbij heeft de verhuurder dan ook nog meer zekerheid dat de juiste werkwijze is gehanteerd.

Hieronder een overzicht van de diensten.

Overname dossier

Janssen & Janssen kan uw dossiers waarin sprake is van een overleden huurder overnemen. Onderdeel van ontzorgen zijn:

  • Opsporen erfgenamen.
  • Informeren en adviseren erfgenamen.
  • We zijn beschikbaar voor vragen.
  • Verhaal onderzoek doen en indien mogelijk de vordering indienen bij erfgenamen of vereffenaars.

Het resultaat is dat het dossier op de juiste wijze efficiënt en zo snel mogelijk wordt behandeld waardoor u snel weer kunt beschikken over de woning.

Als dat gewenst is kan Janssen & Janssen de communicatie met erfgenamen of vertegenwoordiger van de erfgenamen (notaris/advocaat/bewindvoerder) overnemen.

Proces-verbaal constatering

Opmaken van een proces-verbaal constatering. Hiermee heeft u bewijs in handen voor wat in de woning aanwezig is of was. Dit is zinvol wanneer zich (toch nog) erfgenamen melden.

Ontruiming en opslag

Voor verhuurders verzorgen wij (via een gespecialiseerd bedrijf) dat de woning leeggehaald wordt. Ook kunnen goederen opgeslagen worden.

Ook voor erfgenamen kunnen we zorgen dat de woning ontruimd en leeg/schoon opgeleverd wordt.

Beleid en opleiding

Een bijzondere dienst in deze groep is het mede opstellen van beleid op verzoek van een verhuurder. Ook kunnen we ondersteunen bij het opleiden van eigen medewerkers van de verhuurder.