De WIK-brief (sommatie) als laatste ‘coulante zet’

IMG 4254
  • 01-07-2020
  • Leestijd: 2 minuten

De sommatie kun je eigenlijk zien als allerlaatste aanmaning. Eerdere pogingen hebben niet tot betaling geleid. Het is een laatste kans om zonder consequenties de betaling in orde te maken. Voordat je de stap naar een incassobureau of deurwaarderskantoor neemt ben je wettelijk verplicht een sommatie te versturen. Is jouw klant een consument? Dan gelden er wettelijke regels. In dit artikel zoomen we in op deze laatste coulante zet.


Sommatie, WIK-brief, ingebrekestelling

Mooie woorden allemaal, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Een allerlaatste mogelijkheid tot betalen zonder gevolgen. De sommatie wordt bij consumentenvorderingen steeds vaker de ‘WIK-brief’ genoemd. WIK staat voor Wet Incasso Kosten. In 2012 is regelgeving in werking getreden ter bescherming van de debiteur. We zagen dat er her en der extreem hoge kosten in rekening werden gebracht wanneer een factuur niet werd betaald. Kosten die niet meer in verhouding stonden tot het oorspronkelijk openstaande bedrag. Om dit te reguleren heeft de overheid duidelijke regelgeving opgesteld. Wetgeving die enerzijds aangeeft hoe hoog bijkomende kosten mogen zijn en anderzijds de debiteur nog 14 dagen de tijd geeft om te betalen, zonder bijkomende kosten.

Wat de wet ons voorschrijft bij consumentenvorderingen

Met welke wettelijke kaders heb je dan te maken als ondernemer? Zoals hierboven benoemd gaat het bij consumentenvorderingen om twee zaken:

1. 14 dagen!

Je geeft jouw klant nog 14 dagen de ruimte om te betalen. Maar wat zijn nu precies die 14 dagen? Daar is best wat onduidelijkheid over geweest. De Rechter heeft uiteindelijk bepaald dat deze termijn ingaat nadat de brief is bezorgd. Wij vermelden zelf altijd in de WIK-brief: Ik vraag u dit bedrag binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd te betalen.

Met deze vermelding zit je altijd goed.

2. Wettelijke incassokosten
Zoals aangegeven heeft de overheid wettelijke regels voor het bepalen van de bijkomende incassokosten. Via een staffel kun je berekenen welke incassokosten bij jouw hoofdsom (oorspronkelijk openstaand bedrag) horen. Je kunt deze eenvoudig berekenen via onze incassocalculator.

3. Wettelijke rente

Naast de wettelijke incassokosten kan er ook wettelijke rente in rekening worden gebracht. Dit gebeurt wanneer een deurwaarder aan de slag gaat met jouw vordering. De wettelijke rente fungeert dan als schadevergoeding. Ook dit is wettelijk vastgelegd. Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen b2c en b2b vorderingen. De wettelijke rente is 2 procent (voor niet-handelstransacties) of 8 procent (voor handelstransacties). De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties.

En b2b dan? Maar mijn klant is een rechtspersoon

Op handelsvorderingen (b2b) is geen wetgeving van toepassing. Mag je dan incassokosten rekenen? Jazeker! Maar wat is dan redelijk? Wij adviseren onze klanten altijd om de staffel van de WIK te volgen. Via onze incassocalculator kun je dus eenvoudig berekenen wat redelijke incassokosten zijn.
Je kunt ook wettelijke rente doorrekenen. De hoogte hiervan vloeit meestal voort uit het contract dat je met je klant hebt afgesproken.

De sommatie verstuurd door de deurwaarder

Steeds vaker zien we dat deze sommatie wordt verstuurd door de deurwaarder. Vreemde ogen dwingen, toch? We zien wel dat dit bijdraagt aan een snellere betaling. Dit hoeft niet, maar kan wel.Wil je dat wij hem voor je versturen? Neem dan contact met ons op.

Leuk allemaal, maar ik heb nu snel een sommatie nodig

Dat snappen wij natuurlijk, maar een beetje achtergrond kan nooit kwaad. Wil jij zelf een sommatie versturen en heb je inspiratie nodig? Bekijk dan onze voorbeeld-sommatie

Stel je hem zelf op? Let dan op het volgende:

  • Zorg dat alle noodzakelijke gegevens op de sommatie staan. Dit betreft de datum van verzenden van de sommatie, factuurdatum, het factuurbedrag, het ordernummer, het klantnummer, het factuurnummer en de verstreken termijn.
  • Geef duidelijk aan waarmee jouw klant in gebreke is, welke factuur onbetaald is gebleven. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kijkt de rechter hiernaar.
  • Geef aan wat de consequenties zijn bij niet betalen (wettelijke rente, incassokosten en uit handen geven aan een deurwaarder). Let op dat de hoogte van de incassokosten inclusief BTW worden benoemd.
  • Geef een duidelijke betalingstermijn aan. Let op! Bij consumenten is een termijn van 14 dagen nu verplicht. Deze moet aan de wettelijke vereisten voldoen. Heb je een zakelijk vordering? Dan adviseren wij nu een termijn van 3 dagen te hanteren.


Hopelijk hebben we je met dit artikel een beetje op weg geholpen. Heb je nog vragen? Bel ons gerust. We helpen je graag!

IMG 4254

Kunnen we je helpen?

Met deze tips kan het niet anders dan dat een betaling volgt. Toch niet het gewenste effect? Je kunt ons altijd even bellen. Kost het je alleen maar negatieve energie? Dan kunnen wij de incasso voor je doen.

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat