Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Melden en terugkoppeling bij/van de gemeente

Veelgestelde vragen over melden en terugkoppeling bij/van de gemeente

Indien de contact gegevens niet bekend zijn, mogen we dan toch melden bij de gemeente?

In het template staat welke gegevens men graag wil hebben (NAW, hoogte achterstand en aantal maanden achterstand). Wat je niet hebt, kun je ook niet melden.

Voor huur is vastgelegd dat je vanaf 30 dagen moet melden. Is er een uiteindelijke termijn? Deze termijn zal namelijk leiden tot heel veel meldingen bij huur.

Dat klopt, we zijn ook zeer benieuwd – en ook wel bezorgd – over hoe gemeenten hiermee om zullen gaan. Er gaan stemmen op om huurachterstanden zelfs nog eerder te melden en ook niet alleen tussen de 20e en 25e te mogen melden. Gemeenten moeten in hun beleidsplan een afwegingskader opnemen waarin ze beschrijven welke prioritering ze hanteren. Als gevolg van dit beleid kan het zijn dat ze niet iedereen persoonlijk zullen spreken maar een deel per e-mail bijvoorbeeld benaderen.

Als er 3 maanden achterstand is en je hebt geen terugkoppeling van de gemeente, mag je dan wel de zaak uit handen geven, dan wel dagvaarden?

  1. Je mag sowieso doorgaan met je incassoproces ook al heb je gemeld. Er zijn pas gevolgen voor het incassobeleid op het moment dat voldaan wordt aan alle voorwaarden:

Als:

  • het signaal is gegeven,
  • en het hulpaanbod wordt geaccepteerd,
  • en dit resultaat is teruggekoppeld aan signaal partner(s),
  • en nieuwe financiële verplichtingen aan signaal partner(s) worden voldaan,

Dan wordt incassobeleid opgeschort en worden geen verdere incassokosten in rekening gebracht over het gehele bedrag.

Is bovenstaande van toepassing dan zal signaal partner na terugkoppeling zo snel mogelijk:

  • Het incassoproces voor maximaal 30 dagen opschorten, en
  • Uitstel verlenen van maximaal 30 dagen op het in rekening brengen van verdere buitengerechtelijke incassokosten, en
  • Het traject voor maximaal 30 dagen on hold zetten bij derden (incassobureau en/of deurwaarder).

Bij nieuwe betalingsachterstanden zonder dat hierover contact is geweest of informatie is ontvangen, kunnen incassomaatregelen gestart worden. Ook voor oude vorderingen kunnen deze worden hervat.

Vanaf welke achterstand moeten verhuurders melden?

Voor verhuurders is nu vastgelegd dat ze 30 dagen na een schriftelijke herinnering moeten melden. In de praktijk zal dit al snel 6 weken na het ontstaan van de achterstand zijn. Daarnaast willen gemeenten de meldingen tussen de 20e en de 25e dag van de maand ontvangen. Hierdoor zal dan de achterstand al snel 2 maanden zijn.

Moeten we slepers ook melden?

Als huurders (slepers) binnen 30 dagen na de schriftelijke aanmaning alsnog betalen, hoef je deze niet te melden.

Gemeenten betalen soms de huur via inhouding op de uitkering. We ontvangen dan de huur in de loop van de maand. Adviseren jullie om ook hierover afspraken te maken met de gemeente in de vorm van een inloopregeling (maandelijks klein bedrag tot huurder weer vooraf betaald)?

Ons advies is hierover inderdaad in gesprek te gaan met de gemeente. Het zou aanleiding kunnen zijn om de regeling te herzien en te kijken of de huur niet achteraf maar gewoon weer op tijd te gaan betalen. Aan de andere kant, als je voor deze gevallen standaard accepteert dat de huur pas de 20e wordt betaald, hoef je hiervan geen melding te maken.

Lees meer over de Wetswijziging Vroegsignalering

Onze collega Claartje Bom schreef een artikel de Wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Wat houdt vroegsignalering in?

Meer vragen over vroegsignalering? Vul hieronder je gegevens in. Dan nemen wij contact met je op!

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.