Melden en terugkoppeling bij/van de gemeente

IMG 3688

Veelgestelde vragen over melden en terugkoppeling bij/van de gemeente

In het template staat welke gegevens men graag wil hebben (NAW, hoogte achterstand en aantal maanden achterstand). Wat je niet hebt, kun je ook niet melden.

Dat klopt, we zijn ook zeer benieuwd – en ook wel bezorgd – over hoe gemeenten hiermee om zullen gaan. Er gaan stemmen op om huurachterstanden zelfs nog eerder te melden en ook niet alleen tussen de 20e en 25e te mogen melden. Gemeenten moeten in hun beleidsplan een afwegingskader opnemen waarin ze beschrijven welke prioritering ze hanteren. Als gevolg van dit beleid kan het zijn dat ze niet iedereen persoonlijk zullen spreken maar een deel per e-mail bijvoorbeeld benaderen.

  1. Je mag sowieso doorgaan met je incassoproces ook al heb je gemeld. Er zijn pas gevolgen voor het incassobeleid op het moment dat voldaan wordt aan alle voorwaarden:

Als:

  • het signaal is gegeven,
  • en het hulpaanbod wordt geaccepteerd,
  • en dit resultaat is teruggekoppeld aan signaal partner(s),
  • en nieuwe financiële verplichtingen aan signaal partner(s) worden voldaan,

Dan wordt incassobeleid opgeschort en worden geen verdere incassokosten in rekening gebracht over het gehele bedrag.

Is bovenstaande van toepassing dan zal signaal partner na terugkoppeling zo snel mogelijk:

  • Het incassoproces voor maximaal 30 dagen opschorten, en
  • Uitstel verlenen van maximaal 30 dagen op het in rekening brengen van verdere buitengerechtelijke incassokosten, en
  • Het traject voor maximaal 30 dagen on hold zetten bij derden (incassobureau en/of deurwaarder).

Bij nieuwe betalingsachterstanden zonder dat hierover contact is geweest of informatie is ontvangen, kunnen incassomaatregelen gestart worden. Ook voor oude vorderingen kunnen deze worden hervat.

Voor verhuurders is nu vastgelegd dat ze 30 dagen na een schriftelijke herinnering moeten melden. In de praktijk zal dit al snel 6 weken na het ontstaan van de achterstand zijn. Daarnaast willen gemeenten de meldingen tussen de 20e en de 25e dag van de maand ontvangen. Hierdoor zal dan de achterstand al snel 2 maanden zijn.

Als huurders (slepers) binnen 30 dagen na de schriftelijke aanmaning alsnog betalen, hoef je deze niet te melden.

Ons advies is hierover inderdaad in gesprek te gaan met de gemeente. Het zou aanleiding kunnen zijn om de regeling te herzien en te kijken of de huur niet achteraf maar gewoon weer op tijd te gaan betalen. Aan de andere kant, als je voor deze gevallen standaard accepteert dat de huur pas de 20e wordt betaald, hoef je hiervan geen melding te maken.

Img02 2x

Lees meer over de Wetswijziging Vroegsignalering

Onze collega Claartje Bom schreef een artikel de Wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Wat houdt vroegsignalering in?

Meer vragen over vroegsignalering? Vul hieronder je gegevens in. Dan nemen wij contact met je op!

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.