Ons klachtenformulier

Wilt u graag een officiële klacht in dienen? Dat kan.

 

Geklaagd kan worden over de wijze waarop Janssen & Janssen dan wel een of meer van haar medewerkers zich in een bepaalde aangelegenheid tegen de indiener van de klacht heeft of hebben gedragen.
Hierbij kunt u denken aan onheus optreden, traagheid, schending van de privacy waartegen geen rechtsgang is geopend, falende voorlichting of communicatie. Ook het functioneren van de organisatie van Janssen & Janssen kan hieronder worden begrepen, ook als de gedraging niet (zonder meer) is te herleiden tot een concrete gedraging van een bepaald persoon.

Janssen & Janssen heeft hiervoor een interne klachtenregeling opgesteld zoals dat is voorgeschreven door de wet. U kunt hierin lezen op welke manier u uw klacht kunt indienen, en welke procedure wordt gevolgd om uw klacht inhoudelijk te behandelen.

Download hier de klachtenregeling

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?