Kwaliteit en zekerheid

Wilbert gedecideerd

We streven naar de hoogste kwaliteitsnormen

In onze branche draait het om mensenwerk. Geen enkel dossier is hetzelfde en kan dan ook niet hetzelfde worden behandeld. Kwaliteit is ontzettend belangrijk om een goede oplossing te kunnen bieden. We streven dan ook naar de hoogste kwaliteitsnormen. Door externe toetsing laten wij zien dat wij een professionele en mensgerichte organisatie zijn.

Met ISAE 3402 laten we zien hoe we als dienstverlenende organisatie onze processen borgen en met welke beheersmaatregelen we werken. Het is een toetsing van de (incasso-)diensten die Janssen & Janssen voor haar opdrachtgevers verzorgt. Met onze opdrachtgevers leggen we de afspraken gedetailleerd vast, er wordt gevraagd om uitgebreide managementrapportages en enkele grote opdrachtgevers komen met een eigen audit controleren of hun dossiers wel op de afgesproken wijze worden behandeld. Met het rapport geven wij onze opdrachtgevers inzicht in de risico’s van de procedures en ook hoe wij die risico’s beheersen. Deze certificering betekent dat we ‘in control’ zijn en dat ook kunnen aantonen. Aan iedereen en altijd.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een beroepsorgaan waar alle gerechtsdeurwaarders zich verplicht bij dienen aan te sluiten. De KBvG heeft als doel ‘het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van en door haar leden’. Het algemeen belang is daarbij het uitgangspunt.

Om dit te kunnen waarborgen heeft de KBvG normen voor kwaliteit opgesteld. Door middel van een uitgebreide audit wordt eens per twee jaar getoetst of gerechtsdeurwaarders aan deze norm voldoen. Deze audit is binnen Janssen & Janssen ook in 2020 positief verlopen.

Helaas is het in het verleden voorgekomen dat partijen zich voordeden als gerechtsdeurwaarder. Als lid van de KBvG behoor je tot de registerdeurwaarders. Daarmee wordt inzichtelijk of een gerechtsdeurwaarder ook wel echt een gerechtsdeurwaarder is. Controleren kan via de website www.registergerechtsdeurwaarder.nl

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verzorgt toezicht met als doel te waarborgen dat gelden die aan gerechtsdeurwaarders worden toevertrouwd veilig en zeker zijn, ook bij een eventueel faillissement.

Een keurmerk gericht op de klant-debiteur en op ons als gerechtsdeurwaarderskantoor. Kortom: de norm voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Dit betekent dat het belang van de klant-debiteur nooit over het hoofd wordt gezien bij een schuld. Een oplossing die werkt voor alle partijen is altijd het streven. De schuldeiser moet zicht hebben op betaling van de schuld. De klant-debiteur moet perspectief hebben op het oplossen van zijn schuldsituatie. Juist het sociale aspect wordt met deze norm gewaarborgd.

Janssen & Janssen is opgenomen in het Cwize register. Dit is een platform voor opdrachtgevers die in een duidelijk overzicht kunnen zien welke incassopartijen met de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard werken.

Het register heeft als doel opdrachtgevers eenvoudig inzicht te geven wie ze kunnen selecteren om Cwize snel en goed te laten functioneren voor hun organisatie, zodat deze opdrachtgever grip, controle en inzicht krijgt over de prestaties van zijn incassopartners.