Wij onderscheiden onze klant-debiteuren

Image placeholder

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 17-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

Steeds meer mensen hebben te maken met schuldproblemen. Op verzoek van onze opdrachtgevers hebben we een aanpak ontwikkeld waarmee het mogelijk is om onder meer niet-willers van niet-kunners te onderscheiden. Deze vorm van debiteuren-segmentatie maakt het gemakkelijker de juiste omgang met klant-debiteuren te bepalen: juridische stappen of een passende betalingsregeling.

Onze aanpak was voorheen meer procesgericht. De eerste aanmaning, tweede aanmaning, bellen, sms en eventueel bij geen resultaat het gerechtelijke traject met de inzet van een deurwaarder. Soms een lang en moeizaam proces wanneer een klant-debiteur een niet-willer is.

Dit heeft ons aanleiding gegeven om onze aanpak kritisch tegen het licht te houden. Samen met een neuromarketeer zijn we op zoek gegaan naar manieren om vanuit gedragsbeïnvloeding een hoger rendement te behalen.

Ons doel is om per klant-debiteur te gaan werken met maatwerk trajecten. Dit op basis van (voorkeurs)gedrag, om zo het incassotraject zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Per geval beoordelen we welke stap en via welk medium we actie ondernemen.

A/B testen

Voor deze aanpak hebben we gebruik gemaakt van A/B testen. Via deze methode kunnen we het effect van variabelen bepalen en vervolgens de beste variant kiezen.

Door middel van A/B testen kijken we per type klant-debiteur naar de meest effectieve tone-of-voice, de juiste boodschap en het juiste kanaal (brief/email/bel/sms). Het geeft ons inzicht welke brieven en kanalen per type klant-debiteur effectief zijn. Hier zijn een aantal varianten op gemaakt die moeten aanzetten tot het sneller contact zoeken om betalingsmogelijkheden te bespreken, of het sneller nemen van actie door de klant-debiteur. Het is een continu-proces waarbij we precies volgen wat onze klant-debiteuren doen.

Het proces kent verschillende voordelen voor beide partijen. Voor de opdrachtgever betekent dit dat we het rendement mogelijk kunnen verhogen. We verwachten betere incassoresultaten doordat we op voorhand al een beeld kunnen vormen of we wel of niet tijd en geld moeten stoppen in het (minnelijk) incassotraject met die specifieke klant-debiteur.

Voor de klant-debiteur kunnen er kosten bespaard worden. Wanneer de klant-debiteur een niet-kunner is, is het mogelijk om sneller een dossier te sluiten door middel van passende betaalafspraken. Voor niet-willers zal de aanpak harder worden: we steken minder tijd in acties in een minnelijke fase, maar gaan sneller door naar het gerechtelijke traject indien we dat hebben afgesproken met de opdrachtgever.

Maatschappelijk verantwoord incasseren vinden wij erg belangrijk. We hebben oog voor ieders belang. We streven naar het hoogste incassoresultaat maar houden wel degelijk rekening met de financiële positie van de klant-debiteur.

Op dit moment zijn we nog verschillende varianten aan het testen. Wil je meer informatie over debiteurensegmentatie, neem dan gerust contact met ons op!