Ontruimen tijdens corona, hoe zit dat?

Canva deurwaarder
  • 02-04-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Ontruimen tijdens de Corona crisis, dat mag toch niet? Dit is een veel gehoorde opmerking die wij als gerechtsdeurwaarders vaak krijgen bij het uitbrengen van een dagvaarding of betekening van een ontruimingsvonnis in een huurkwestie.

Afgelopen jaar hebben de deurwaarders van Janssen & Janssen incasso en gerechtsdeurwaarders heel wat ontruimingen uitgevoerd. Ondanks de coronacrisis zijn deze ontruimingen toch doorgegaan. Hoe zit dat nu?

Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet ontruimen gedurende deze pandemie. De eerste berichten uit 2020 spraken van het feit dat er gedurende deze crisis niemand uit huis gezet mocht worden. Dit “gehele” ontruimingsverbod bracht natuurlijk problemen met zich mee. Wat te doen in die kwesties waarin er sprake is van een hennepplantage, xtc-lab, bedreiging van buren of ernstige overlast? Dit zijn situaties die toch een direct ingrijpen verlangen.

De minister en brancheverenigingen hebben genuanceerde afspraken gemaakt met betrekking tot het ontruimen van woningen. Een ontruiming is toegestaan als:

  • Verhuurders bij herhaling niet in contact kunnen komen met huurders met een betalingsachterstand, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of een aanbod voor schuldhulpverlening weigeren.
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks de inzet van instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten.

Ontruimingen op basis van deze criteria brengen natuurlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee. Vooral de categorie overlast en criminele activiteiten. Zo is het bij de laatste categorie van belang de zaak tijdig met de woningbouwvereniging en politie door te spreken.

Recentelijk heb ik een ontruiming uitgevoerd waarbij de politie in grote getalen aanwezig was en mij en de Hulpofficier van justitie bijstonden. In de straat waar de ontruiming plaatsvond woonde diverse familieleden én de dagen voorafgaand aan de ontruiming zijn ook nog eens wapens gevonden. Gelukkig had de bewoner de woning al verlaten en restte mij enkel het leeghalen van de woning. Naast dit voorbeeld zijn we afgelopen jaar vaker geconfronteerd met ontruimingen waarbij de bewoner bijvoorbeeld onder invloed van verdovende middelen werd aangetroffen of dat de bewoner zo verward was dat hij professionele hulp nodig had. Veel van deze gevallen zijn opgelost door een goede communicatie tussen verhuurder, politie, deurwaarder en diverse hulpverleningsinstanties.

Ondanks de vastgestelde ontruimingsvoorwaarden blijft het voor de verhuurder en de deurwaarder vanzelfsprekend prioriteit om de ontruiming te voorkomen. Meer nog dan vóór het coronatijdperk zullen de inspanningen liggen in vroegsignalering, leggen van contacten en zoeken naar passende oplossingen. Voor meer informatie over de WGS, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, ook wel vroegsignalering verwijs ik u graag naar het eerder door ons gepubliceerde artikel: Wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Deze blog is geschreven door Mr. Rob van de Pasch, Toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij Janssen & Janssen