Niet alleen schuldenaren in zwaar weer

Incassopraktijken onder vuur
  • 23-01-2018
  • Leestijd: 2 minuten

Met het gegeven dat het aantal schuldenaren steeds meer stijgt, wordt veelal gedacht dat een incassobureau of deurwaarderskantoor booming business is en zij alleen maar hun zakken vullen ten koste van hen. Hetgeen ook een veelgehoord argument is van schuldenaren.

Echter is het niet al goud dat er blinkt. Meer en meer incassobureaus en deurwaarderskantoren staan onder druk door factoren van buitenaf. Bestaat hiermee de kans dat deurwaarders straks zelf bij elkaar dienen langs te gaan om vorderingen te incasseren?

Stijgende griffierechten

Eén van deze factoren zijn de steeds stijgende griffierechten. Zo bedroegen de griffierechten in 2010 voor kantonzaken van boven de 500 euro nog 284 euro. In 2013 was dit bedrag echter al opgelopen naar 448 euro. Vandaag de dag bedragen deze 471 euro. Deze verhogingen leiden jaarlijks tot een uitval van duizenden zaken. Burgers en bedrijven zijn er niet meer gretig op om de gang van de rechter te bewandelen. Hetgeen begrijpelijk is als men voor een vordering van 550 euro, het risico draagt van griffierechten die hier bijna gelijk aan zijn. In zo’n geval krabt men zich wel twee keer achter de oren.

Consequenties

Het gevolg hiervan is dat daardoor ook de beslagleggingen dalen, immers mag men alleen bij een toewijzend vonnis hiertoe overgaan. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een vordering te incasseren. Als men deze al kán incasseren. Door de economische malaise van de afgelopen jaren is er steeds minder te halen. Schuldenaren hebben beslagen op beslagen en nauwelijks de ruimte om zelf nog met een oplossing te komen. Door al deze invloeden zouden tientallen deurwaarderskantoren al niet meer aan de solvabiliteitseis kunnen voldoen.

Einde deurwaarderskantoren

Vanaf 2011 begon dan ook langzaamaan de teloorgang van een aantal deurwaarderskantoren. Door de stijgende concurrentie en het zware economische weer, voelden kantoren zich gedwongen door opdrachtgevers om zich in allerlei bochten te wringen. Echter met als gevolg dat niet ieder kantoor meer voldoende ademruimte kreeg. Dit dreef hen tot ingrijpende acties; waaronder het afvloeien van gelden van de klantenrekening om hun kantoor draaiende te houden. Lang leven was dit niet beschoren, want de waarheid kwam snel genoeg naar boven. Binnen afzienbare tijd werden deze kantoren berispt en de deurwaarders geschorst.

Een kantoor is recent failliet verklaard. Een aantal jaren geleden kwamen zij in de problemen door het sluiten van een risicovol contract met één van hun opdrachtgevers. Op verzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT; kort gezegd de deurwaarderswaakhond) dienden zij een herstelplan op te stellen om de financiën op orde te krijgen. Echter bleek kort geleden dat dit kantoor niet de juiste cijfers indienden en dat zij kampten met een groot financieel tekort. Dit met een schorsing als gevolg. Tot het moment van constatering door het BFT en de daadwerkelijke schorsing, sluisden zij nog eens een bedrag van 450.000 euro van de derdenrekening weg. Daar bovenop bleek dat zij ook nog eens extra kosten in rekening brachten bij de schuldenaren.

Janssen & Janssen

Zowel het BFT, de politiek en andere deurwaarders zijn geschokt over de gang van zaken van dit kantoor. De laatste paar jaren zijn enkele incidenten voorgekomen, maar een dergelijk incident waarbij verkeerde cijfers worden aangeleverd, gelden worden weggesluisd en schuldenaren worden gedupeerd is ongekend. Wij distantiëren ons hiervan en zijn van mening dat de schuldenaar noch de schuldeiser de dupe mag worden van de bedrijfsvoering van een kantoor. Respect voor elkaar staat hierbij centraal. Tevens is het in deze branche van belang dat men blijft anticiperen op factoren van buitenaf, maar zich hierdoor niet laat leiden. De klant staat centraal, maar moet geen dergelijke grote invloed hebben op de financien van een bedrijf dat men hier afhankelijk van is. Daarnaast zijn wij van mening dat we als kantoor verder moeten kijken dan enkel onze incassowerkzaamheden. Door vast te houden aan bovenstaande waarden hopen we de deuk, die het imago van de deurwaarder heeft opgelopen, te herstellen.

Deze blog is geschreven door één van onze incassomedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van alle executiemaatregelen voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor opdrachtgevers.