Hoe herken je een medewerker met schulden?

Blog 3
  • 11-11-2020
  • Leestijd: 2 minuten

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat veel mensen financiële problemen hebben. Zo blijkt uit dit onderzoek dat 62 procent van de werkgevers medewerkers in dienst hebben die financiële problemen hebben. Dit is dus een behoorlijk hoog aantal. Grote kans dus dat het ook één van jouw werknemers betreft. Hoe herken je deze werknemers en hoe bied je hulp bij schulden?

Er zijn een aantal duidelijke signalen die erop kunnen wijzen dat een medewerker schulden heeft zijn:

  • Loonbeslag
  • Veel ziekteverzuim
  • Concentratieproblemen
  • Life events
  • Extra diensten willen draaien
  • Vragen om een voorschot van het salaris

Sommige zijn heel duidelijk (een loonbeslag), andere hebben te maken met het gedrag.

Ten eerste de life events. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, werk of gezondheid. Wanneer iemand zoiets overkomt, staat zijn leven op z'n kop en komt hij tijdelijk in een overlevingsmodus terecht. Sommige gebeurtenissen zijn zo heftig dat loslaten erg moeilijk is of een opeenstapeling van gebeurtenissen kan ervoor zorgen dat de balans verdwijnt. Dit kan dan van invloed zijn op de financiële fitheid van de betreffende persoon. Als leidinggevende ben je van veel life events op de hoogte en zou je hierop dus kunnen anticiperen. Maar natuurlijk zijn er meer signalen.

Het meeste duidelijke signaal waar je als werkgever niet onderuit kan, is wanneer een deurwaarder loonbeslag komt leggen. Het loonbeslag wordt afgegeven bij de HR-afdeling en is hét bewijs dat er financiële problemen zijn. Het betekent ook veel tijd én geld voor een werkgever. Het komt niet zomaar tot een loonbeslag, daar is al een heel traject aan vooraf gegaan, lees hierover meer in deze blog.

Een ander signaal is wanneer jouw medewerker om een voorschot van zijn salaris komt vragen. Deze vraag wordt vaak direct bij een medewerker van HR gesteld. De reden van deze vraag kan zijn dat er een onvoorziene rekening op de mat is gekomen, of omdat de medewerker het ene gat met het andere wil vullen. Normaal gesproken zou iemand moeten kunnen rondkomen met het maandelijkse salaris wat hij krijgt. Wanneer dit ineens niet meer lukt, kan er meer aan de hand zijn.

Een verlengde hiervan is het verzoek van jouw medewerker om een lening. Daarmee lost de medewerker zijn probleem van dat moment op, maar ontstaat er een nieuwe schuld bij jou. Ook deze lening moet namelijk worden afbetaald waardoor zijn maandelijkse inkomsten lager worden. Dit kan er dan weer voor zorgen dat hij de maanden die volgen niet goed kan rondkomen.

Om extra inkomen te kunnen genereren kan een medewerker ook om meer diensten of een nachtdienst vragen. Hoe meer je werkt, hoe meer salaris je ontvangt. Ook dit kan daarom een signaal zijn dat jouw medewerker het financieel lastig heeft op dat moment.

Er zijn ook signalen die te maken hebben met het gedrag van de medewerker. Als je schulden hebt, heb je een tunnelvisie, veel stress en een verlaagd IQ (tijdelijk met wel 13 punten). Hierdoor kan het gebeuren dat jouw medewerker zich vaker ziekmeldt, minder productief is op de werkvloer of dat hij zich afzondert van andere collega’s en erg op zichzelf is. Of jouw medewerker heeft concentratieproblemen, ziet er moe en onverzorgd uit.


Wat kan je doen als je
één van de signalen herkent?

Als je merkt dat je medewerker schulden heeft, is het erg belangrijk dat je hierover het gesprek met hem aangaat. Bied een luisterend oor en stel gerichte, open vragen aan de werknemer. Wanneer hij zich veilig voelt, zal hij het probleem met je bespreken. Vooral wanneer de medewerker weet dat jij hem graag wil helpen. Met deze tips voer je een goed gesprek.

Wanneer je ervoor kiest om niets te doen met de medewerker, zal de productiviteit achteruit gaan, zal het ziekteverzuim oplopen en is de motivatie straks helemaal weg bij de medewerker. Ook kan het jou als werkgever 13.000 euro per jaar kosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Als jouw medewerker zich namelijk vaker ziekmeldt en minder productief is, kost je dat geld. Als werkgever heb je natuurlijk meer aan een medewerker die zijn werk goed doet, maar het kan je dus ook een hoop kosten besparen. Het is dus voor beiden goed om het gesprek aan te gaan.


Hoe kom je in de financiële problemen?

Stel je eens voor dat je al 10 jaar getrouwd bent, en dus al deze tijd hebt kunnen rondkomen met twee inkomens. Als je gaat scheiden, valt er één inkomen weg. Inkomensterugval kan ook voorkomen wanneer één van de twee partners zijn baan verliest. Dit is erg wennen en vraagt om aanpassingsvermogen in het bestedingspatroon. En gedrag veranderen is erg moeilijk. Het kan er ook voor zorgen dat je zelfs te weinig geld overhoudt in de maand om rond te kunnen komen. Op deze gebeurtenis heb je weinig invloed en dit overkomt je ineens. Ontzettend vervelend dus, want het kan erge problemen met zich meebrengen.

Maar medewerkers kunnen ook in de problemen komen, omdat zij hun financiën zelf niet op de rit hebben en dit zelf ook niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat zij dit nooit van huis uit mee hebben gekregen. Of er ontstaan problemen wanneer veel spullen op afkoop worden gekocht. Schulden stapelen zich op zonder dat je het goed en wel in de gaten hebt.

Er zijn dus verschillende omstandigheden die kunnen leiden tot schulden. Het is daarom heel belangrijk dat je de signalen op tijd herkent.

Wil jij ook hulp bieden bij schulden?

Als je te maken hebt met een medewerker met schulden en je weet niet precies hoe de situatie aan te pakken, dan denken wij graag met je mee.

Neem gerust contact op met me. Ik ben bereikbaar via 06 22 77 57 50 of via elsemieke.rooms@janssen-janssen.nl

Deze blog is geschreven door Elsemieke Rooms, relatiemanager, jurist en coach motiverende gesprekstechnieken bij Janssen & Janssen.

Blog 3

We bieden verschillende mogelijkheden die jou als HR-professional helpen. Mogelijkheden die jouw medewerkers weer perspectief bieden. Bijvoorbeeld de Budgetscan, een laagdrempelige vorm van hulp. Wil je meer weten?