Een wirwar van kabels, leidingen en regelgeving

Construction machine 450191 19201

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 17-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

In Nederland wordt heel veel gegraven. Bij dat graven ontstaat vaak schade aan

kabels en leidingen. Zo vaak dat het Agentschap Telecom vorig jaar code oranje

heeft afgegeven voor de graafsector. Nieuwe regelgeving moet daar verandering

in brengen. De gegevensuitwisseling moet door deze regelgeving verbeteren.

Zo is sinds januari 2017 de CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ van kracht geworden. In deze richtlijn voor grondroeren is samenwerking en zorgvuldige informatieoverdracht om graafschade te voorkomen tot een gezamenlijke

verantwoordelijkheid gemaakt van alle in de graafketen betrokkenen.

Daarnaast trad op 31 maart 2018 de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en

ondergrondse netten (WIBON) in werking. Deze wet vervangt de WION (Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten) die in 2008 werd ingevoerd. Bij evaluatie na vijf jaar bleek dat aanpassingen nodig waren.

Ter uitvoering van de WIBON is het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en

ondergrondse netten in het leven geroepen.

Wijziging Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Verder treedt op 1 juli 2018 de wet tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) in werking, behalve de artikelen die betrekking hebben op de centrale opslag van gegevens over de ligging van netten, die pas per 1 januari 2019 in werking treden. Eigenlijk wijzigt deze wet niet de WION maar de WIBON omdat de WION al niet meer bestaat. De artikelen van de WION zijn al overgebracht naar de WIBON en het zijn deze artikelen die worden gewijzigd.

De wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen:

• huisaansluitingen worden onder de werking van de wet gebracht;

• gedifferentieerde aanpak voor de te volgen procedure bij graafwerkzaamheden

in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of grote waarde;

• voorschriften voor registratie van netten worden herzien;

• verder zijn er een aantal wijzigingen betreffende de wijze waarop informatie

wordt uitgewisseld.

Zowel netbeheerders als grondroerders hebben een taak in de voorkoming van

graafschade. Als netbeheerder of grondroerder moet je daarom weten wat er van je

verwacht wordt. Veel informatie over de nieuwe regelgeving is te vinden op de website

van het Agentschap Telecom, die van het Kadaster en op https://www.klicwin.net/.

<... uitspraak

In een uitspraak van de Hoge Raad van 25 mei 2018 wordt ingegaan op de relevante

regels en richtlijnen bij schade als gevolg van werkzaamheden in de grond. Weliswaar is op de kwestie waarover die uitspraak gaat, de oude regelgeving nog van toepassing, maar interessant is te lezen wat het belang is van de wet, het daarop gebaseerde besluit, de richtlijn (CROW) en omstandigheden van het geval en hoe die zich tot elkaar verhouden. Er werden wel proefsleuven gegraven, maar waren dat er genoeg? Voor geïnteresseerden: ECLI:NL:HR:2018:772.

Deze blog is geschreven door Elke de Best, jurist bij Janssen & Janssen.

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat