Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Minnelijke incasso

Liever motiverend dan dwingend

Ook zonder tussenkomst van een rechter kunnen wij openstaande vorderingen incasseren. Wij proberen in de minnelijke fase tot een oplossing te komen en jouw vordering zonder tussenkomst van een rechter te incasseren. Nadat jouw vordering aan ons is overgedragen, leggen wij een dossier aan in ons systeem. Hierna gaan we aan de slag met de vordering. Belangrijk hierbij zijn de in te zetten kanalen, de tone of voice, het type klant-debiteur en het moment van communicatie. We hebben onze kennis gecombineerd met onze jarenlange ervaring om voor jou tot het beste resultaat te komen. Hoe?

Het kan zijn dat wij starten met het versturen van een WIK-brief als je deze zelf nog niet hebt verzonden, of we sturen een eerste sommatie waarin direct incassokosten zijn opgenomen. We proberen op diverse manieren in contact te komen met jouw klant-debiteur om te zorgen dat er betaald wordt. Het doel is om tot een oplossing te komen. Dit kan een volledige betaling of een betalingsregeling zijn. Als er geen reactie volgt, wordt er voordat er met het gerechtelijke traject wordt gestart, nog éénmalig een brief gestuurd. Dit is de laatste kennisgeving voor dagvaarding. Hierin vertellen we jouw klant-debiteur dat deze wordt gedagvaard als er niet tot betaling wordt overgegaan. We vertellen daarbij wat de kosten zullen zijn zodat jouw klant-debiteur weet wat de gevolgen zijn van het niet betalen.

Natuurlijk kan het ook zijn jouw klant-debiteur het niet eens is met de vordering. Veelal zal dit telefonisch aangegeven worden. De redenen waarom iemand het niet eens is, zijn erg uiteenlopend:

  • ‘Ik heb al betaald.’
  • ‘Ik heb nooit iets ontvangen.’
  • ‘De opdrachtgever zegt dat ik niet hoef te betalen, het is in orde zo.’
  • ‘Ik heb u niet ingeschakeld, dus u moet uw kosten verhalen op de opdrachtgever.’

In eerste instantie proberen we een verweer (mits dit mogelijk is) telefonisch te weerleggen. Lukt dit niet, of iemand zegt al bewijs te hebben, dan vragen we om dit schriftelijk toe te sturen. Wij zullen dit dan bekijken en aan jou voorleggen.