Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klant-debiteuren


Hieronder kun je in onze privacyverklaring voor klant-debiteuren lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over jou. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Janssen & Janssen cs Gerechtsdeurwaarders is verantwoordelijk voor het gebruiken van jouw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

 • Zie hier voor een overzicht van alle wetten en regels.

Onze contactgegevens

Janssen & Janssen cs Gerechtsdeurwaarders

Avignonlaan 9

5627 GA Eindhoven

Zie hier voor de (overige) vestigingen

2. Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat ben jij of jij en jouw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als je wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

3. Waarom we gegevens verzamelen

Je hebt volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. Je moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom contact met jou en hebben daarvoor jouw contactgegevens nodig.

Als we je moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan je moeten sturen. Dan hebben we de wettelijke plicht om gegevens over jouw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op jouw inkomen of bezittingen moeten we hier meer informatie over hebben. Ook moeten we weten of er al beslag op ligt.

4. Door ons verzamelde gegevens

4.1. Door de opdrachtgever gegeven gegevens

Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van jou krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons opdracht gegeven om je te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser jouw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere persoonsgegevens staan.

 • Kijk hier wat bijzondere persoonsgegevens zijn

4.2. Door jou aan ons gegeven gegevens

Er is informatie die je aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken we als het belangrijk is bij het incasseren van jouw schuld.

Bijzondere gegevens

We vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens. Zoals gegevens over jouw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat je ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen en dat het niet van belang is bij het incasseren van jouw schuld. Die slaan we dan niet op en gebruiken we niet.

 • Soms zijn bijzondere persoonsgegevens wel belangrijk voor jou en ons, dan kunnen we ze wel gebruiken. Kijk hier voor meer informatie

Jouw overzicht van inkomsten- en uitgaven

Als we een betalingsregeling met je afspreken, sturen we je een formulier. Hierop moet je jouw inkomsten en uitgaven invullen. De gegevens die je op dit formulier zet, hebben we nodig om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat je aan ons moet betalen om de schuld af te lossen.

De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door jou aan ons verstuurde bijlagen gebruiken we ook om voor jou de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen.

Opnemen van telefoongesprekken

Als we met je bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. We kunnen de telefoongesprekken terugluisteren. Dat doen we om onze medewerkers te trainen. De opgenomen telefoongesprekken worden na 21 dagen gewist.

4.3. Gegevensdie we zelf verzamelen

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen jou heeft.

Gegevens bij hetvoorbereiden van een rechtszaak

De gerechtsdeurwaarder controleert jouw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ en is verplicht jouw burgerservicenummer op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het digitaal beslagregister.Daarin staat onder andere informatie als er beslag ligt op jouw salaris of huis. De gerechtsdeurwaarder ziet wie (welke gerechtsdeurwaarder) er beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

Gegevens als er een vonnis aanwezig is

De gerechtsdeurwaarder controleert jouw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’.

De gerechtsdeurwaarder vraagt jouw burgerservicenummer open vraagt een overzicht op van jouw werkgevers van de afgelopen jaren. Ook ziet hij als je eventueel een uitkering (van het UWV) ontvangt. Aan jouw werkgever vragen we onder andere om gegevens over jouw salaris.

Aan de Belastingdienst vragen we om gegevens over toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzienen kijken of er een voertuig is waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig.

De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) om te kijken of je bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven.

Gegevens uit eenhuisbezoek

Als onderdeel van ons werk bezoeken we ook jouw adres. Bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie over het bezoek.

Openbare bronnen

We raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het centraalinsolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

4.4. Cameratoezicht

We hebben voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht bij de balie in ons kantoor te Eindhoven. Deze beelden worden na 48 uur gewist.

 • Kijk hier voor een lijst van de type gegevens die we verzamelen

5. Waarom we jouw gegevens mogen verzamelen en gebruiken

De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van een ander (de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft jou een product of een dienst geleverd en probeert nu de betaling van je te krijgen. We mogen gegevens van jou verzamelen en gebruiken, omdat je nog moet voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever.

Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn we vanuit de wet verplicht om jouw adres te controleren in de basisregistratie personen.

De gerechtsdeurwaarder mag als je niet betaalt, kijken of hij beslag kan leggen op jouw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt hij deze gegevens. De gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken we persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.

 • Zie hier voor de details over waarom we gegevens van u mogen gebruiken

6. Met wie we gegevens delen

6.1. Wat we delen met onze opdrachtgever

We hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. We geven de schuldeiser informatie over betalingen die je al ons hebt gedaan.Over betalingsregelingen die we met je afspreken en als je bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met jou. Bijvoorbeeld de datum, een brief die je van ons krijgt of van een telefoongesprek.

6.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder

We delen soms jouw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld als je in een gebied woont waar we niet regelmatig werken en we toch met je in contact willen komen. De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder moet zich aan dezelfde wetten en regels houden. En de collega is volledig verantwoordelijk voor het verwerken vanjouw gegevens. Bij vragen over jouw gegevens kun je dan bij ons terecht of bij onze collega.

6.3. Digitaal beslagregister

Als we als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten we in het digitaal beslagregister een aantal dingen vastleggen. Waaronder in opdracht van wie we het beslag leggen, het type beslag en het bedrag. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (afgekort deKBvG).

6.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker

Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in.We geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.

6.5. Delen van jouw gegevens buiten Nederland

Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze opdrachtgever. Als je in een ander land bent, dan schakelen we een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

 • Zie hier voor een lijst van alle partijen waarmee we gegevens delen

7. Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat jouw gegevens niet bij anderen terechtkomen. En dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en jouw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

 • Kijk hier voor een overzicht van beveiligingsmaatregelen

8. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht minimaal 7 jaar.

9. Welke rechten je hebt

De persoonsgegevens zijn gegevens over jou. We vinden het normaal dat je precies mag weten welke gegevens we van je hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag je ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag je vragen om niet langer gegevens van je te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over je te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze vragen over jouw gegevens kun je doen via onze website of je kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht

Je mag ons vragen welke gegevens van je we precies hebben. Deze vraag kun je stellen via onze website of per e-mail aan de functionaris gegevensbescherming. We sturen je dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van jou hebben.

Recht op correctie

Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Je mag ons vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als er fouten in deze gegevens staan. Of als ze niet compleet zijn. We controleren dit eerst en daarna voeren we deze wijzigingen direct door.

 • Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming als je gegevens wilt laten wijzigen

Bezwaar tegen het gebruiken van jouw gegevens

Je kunt ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd goed bekijken, maar we hebben vaak toch toestemming om jouw gegevens te blijven gebruiken. We gebruiken jouw gegevens om een betaling van je te krijgen.

 • Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van jouw gegevens

Recht op wissenvan gegevens

Je mag ons vragen om jouw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens tijdens een aantal jaren te bewaren. Dan kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen jouw verzoek altijd goed bekijken en je laten weten of wegegevens van je kunnen verwijderen. Als dat niet kan, laten we je weten waarom niet.

 • Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming als je een aanvraag wilt doen om jouw gegevens te wissen

10. Waar je met vragen terecht kunt

De functionaris gegevensbescherming is de persoon op ons kantoor die erop let dat we goed met jouw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kun je bij hem terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Naam: Ruud van Mil

Organisatie : Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders

Adres: Avignonlaan 9

E-mailadres: FG@janssen-janssen.nl

11. Hoe je een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van je verzamelen en je ontevreden bent over deze privacyverklaring. Of de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 (alleen op afspraak)

2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 200 12 01 (gebruikelijketelefoonkosten)

Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen geven of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

13. Versiebeheer

Versie

Wijziging

Verantw.

30-03-2018

Eerste conceptversie

BvG

02-04-2018

Aanvulling tot bespreekversie

BvG

03-04-2018

Aanvullingen §9 Welke rechten je hebt

BvG

09-04-2018

Kleine tekstwijzigingen en aanvullingen

BvG

Invoegen kopje § Geautomatiseerde verwerking

BvG

16-04-2018

Tekstuele wijzigingen §3, §4.2

BvG

05-05-2018

Wijziging bewaartermijn

BvG

15-5-2018

Wijziging naar versie Janssen & Janssen

WVD

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

 • Gerechtsdeurwaarderswet

 • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders

 • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit

 • Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

 • VISH convenant

 • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

 • Wet Basisregistratie Personen

 • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens

 • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken

 • Beleidsregels AP Cameratoezicht

Grondslagen

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.

 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn de verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag b. Bij de ambtelijke werkzaamheden gelden grondslagen e. en b. en c.

Bijzonderepersoonsgegevens

Extra gevoelige gegevens over jou noemen we bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om jouw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk, maar in sommige gevallen ook fotomateriaal).

Wanneer we wel bijzondere persoonsgegevens gebruiken

Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

 1. De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan regels en beroeps- en gedragsregels. Hij moet als onafhankelijke partij tussen schuldeiser en schuldenaar de belangen afwegen en onnodige kosten voorkomen. Bij onze werkzaamheden houden we dan ook rekening met bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk uitstellen van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten we die situatie wel beschrijven en opnemen in het dossier.

 2. Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe weinig dan ook – informatie over een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten we deze informatie verwerken.

 3. Bij het voeren van een gerechtelijke werkwijze moeten we ingaan op de aard van de schuld en eventueel door u gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid.

Beveiligingsmaatregelen

 • Benoem de belangrijkste punten van de beveiligingsmaatregelen.

Burgerservicenummer

Hetburgerservicenummer (BSN) is jouw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. Je krijgt een BSN toegekend als je jezelf inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Jouw BSN staat op je paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het nummer bestaat uit 9 cijfers.

Digitaal beslagregister

Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is een digitaal systeem. Dit is voor de inschrijving van de beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder doet dit vanuit zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar. Welke beslagen worden ingeschreven is geregeld in een Reglement. Dat is door het bestuur van de KBvG goedgekeurd.

Het DBR heeft ten doel:

1.te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid over de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt. Om in ieder geval die kosten zoveel mogelijk laag te houden;
2.te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Curatele- en bewindregister

Inhet centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Centraal insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindigingvan de insolventie. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Huwelijksgoederenregister

Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven. Waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. Iedereen kan het register kosteloos inzien. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Verwijsindex schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders werken samen in het digitale programma VISH. Hierdoor kunnen gerechtsdeurwaarders bepalen of een debiteur geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie. Als dat zo is, dan adviseren we de schuldeiser om zijn vordering aan te leveren bij die schuldhulpverlener.

Lijst met persoonsgegevens die we verwerken

 • Benoem de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Lijstvan partijen waarmee we gegevens delen

 • Benoem de partijen waarmee gegevens worden gedeeld.

Document: Privacyverklaring voor debiteuren Janssen & Janssen
Code: PH-ORG-01
Versiedatum: 24-05-2018