Hoe kan ik bezwaar maken?

Je hebt bericht van ons gekregen. Hierin vragen wij je om een betaling te doen. Als je het hier niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Dat noemen we verweer indienen. Dit kun je schriftelijk óf mondeling doen.

Je kunt schriftelijk verweer voeren of iemand het namens jou laten doen. Het verweerschrift met eventuele bijlagen moet je in twee versies inleveren. Je kunt dit doen door het verweerschrift per post te versturen aan de griffie van het gerecht. Dat is het secretariaat van de rechtbank. Of je kunt het inleveren bij de rechtbank. De gegevens van de rechtbank staan in de dagvaarding vermeld.

Vermeld aan het begin van jouw verweerschrift de namen van de partijen en de zittingsdatum. Zorg ervoor dat jouw stukken uiterlijk twee dagen voor de zittingsdag op de griffie van het gerecht aanwezig zijn.

Als dit niet gaat lukken, is het verstandig om op de zitting te verschijnen. Daar kun je dan jouw verweerschrift indienen.

Schriftelijk verweer voeren heeft de voorkeur, zeker wanneer het meningsverschil ingewikkeld is. Wil je toch mondeling bezwaar maken? Dan maakt de griffier een verslag van jouw verweer en dat wordt aan jou en de eisende partij gestuurd. De eisende partij krijgt de gelegenheid om op jouw verweer te reageren. Of de kantonrechter bepaalt dat beide partijen moeten verschijnen om het meningsverschil met de rechter te bespreken. Je kunt ook iemand vragen namens jou mondeling verweer te voeren. Dan moet je een door jou getekende schriftelijke toestemming aan die persoon meegeven.

Wanneer je het niet eens bent met de vordering, kun je hulp krijgen. Dit kan van een advocaat, deurwaarder of een andere rechtshulpverlener. Wanneer je dit niet kunt betalen, kun je naar het Juridisch Loket gaan voor hulp. Dit bureau geeft jou gratis juridisch advies.

Img banner01 2x

Mijn vraag staat er niet tussen

Kun je het antwoord niet vinden?

Stel ons eenvoudig telefonisch je vraag.

088 730 34 00

Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur

Je kunt ook je vraag hieronder per e-mail stellen. Vermeld dan jouw dossiernummer.