Wilbert van de Donk verkozen tot nieuwe voorzitter van beroepsorganisatie KBvG

Wilbert gedecideerd
  • 22-06-2014
  • Leestijd: 2 minuten

De ledenraad van onze beroepsorganisatie heeft op 19 juni onze collega Wilbert van de Donk uit drie kandidaten gekozen tot voorzitter van de KBvG per 1 november 2014.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De KBvG heeft tot taak de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en van een goede beroepsuitoefening. Het Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag. Het algemeen belang is daarbij het uitgangspunt.

Wij zijn ontzettend trots dat daarbij de keuze op Wilbert is gevallen en feliciteren hem met zijn benoeming, Wilbert ambieerde deze functie. Het is dan ook geweldig om op deze manier te zien dat hij zijn ambities de komende jaren invulling kan gaan geven.