Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Shutterstock 68494633

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 13-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

In 2016 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen door de Tweede Kamer aangenomen. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening neergelegd bij de beroepsgroepen zelf. Kortom: de kosten van toezicht op onder andere gerechtsdeurwaarders moeten worden doorberekend aan de beroepsgroep zelf. Wij brengen je graag op de hoogte van deze ontwikkeling.

“Het wetsvoorstel dateert van 2016, maar onlangs is pas duidelijk geworden wat dit voor onze beroepsgroep betekent”, start Wilbert van de Donk, Directeur Compliance & Opleidingen bij Janssen & Janssen. “De wet is per 1 januari 2018 in werking getreden. Echter was nog niet bepaald hoe de kosten via de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) aan de gerechtsdeurwaarders worden doorbelast. Hiervoor is een verordening opgesteld die de ledenraad van de KBvG heeft geaccepteerd en door het ministerie is goedgekeurd. Dat is onlangs pas gebeurd. In de verordening is bepaald dat deze in werking treedt per 1 oktober.”

Wat betekent deze wet?

Het gaat om de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak die voorheen door de overheid werden gedragen. Voor dit jaar zal het de beroepsgroep ongeveer 1.700.000 euro gaan kosten. De wetgever gaat ervan uit dat wij deze kosten aan de opdrachtgevers doorbelasten. Deze kosten mogen niet worden doorberekend aan de klant-debiteur. Dit omdat volgens de wet formeel alleen een relatie bestaat tussen de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarders en niet tussen gerechtsdeurwaarders en klant-debiteuren. Daarnaast liggen de kosten voor de klant-debiteuren vast in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (het Btag). Daarin heeft de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht geen verandering gebracht.

Wat betekent dat voor onze opdrachtgevers?

“Hoe graag we het ook anders zouden zien, we kunnen dus niet anders dan de kosten doorberekenen aan onze opdrachtgevers. Het valt immers onder de kosten voor de werkzaamheden die we voor opdrachtgevers verrichten. In de verordening is bepaald dat per exploot een tarief moet worden betaald. Hoe hoog het tarief is, zal jaarlijks worden vastgesteld. Vooralsnog gaan wij uit van een bedrag van ongeveer 1 euro per exploot.”

Onze opdrachtgevers worden binnenkort hierover nader geïnformeerd. Heb je nu al vragen? Dan kun je natuurlijk ook contact opnemen met jouw vaste aanspreekpunt binnen Janssen & Janssen.