Vroegsignalering update - een convenant en model overeenkomst voor uitvoering & beleid

IMG 3688
  • 23-06-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Uitvoering & beleid Vroegsignalering

Per 1 januari 2021 heeft er een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening plaatsgevonden, ook wel genoemd Vroegsignalering. Het doel is dat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De zogenaamde vaste lasten partners (drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, zorgverzekeraars en verhuurders van woningen) mogen (moeten) vanaf 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Voor huur betekent dit dat verhuurders vanaf 30 dagen na minimaal één betalingsherinnering een huurachterstand bij de gemeente moeten melden.

Om kaders te bieden voor de uitvoering van vroegsignalering is door de NVVK in samenwerking met landelijke partners op het gebied van de vaste lasten waaronder Aedes, IVBN en Vastgoed belang een convenant en een model overeenkomst opgesteld. Onderdeel hiervan is dat de verhuurder eerst zelf een maatschappelijk verantwoorde incasso probeert. Daarbij dient de huurder te worden gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en moet worden aangeboden de gegevens door te geven aan de gemeente.

Het incassotraject wordt voor maximaal 30 dagen opgeschort als het signaal aan de gemeente is gegeven, het hulpaanbod door de huurder wordt geaccepteerd en dit door de gemeente aan de verhuurder is teruggekoppeld en nieuwe financiële verplichtingen door de huurder worden voldaan. Het streven is dat de gemeente binnen 4 weken na het signaal een plan van aanpak duidelijk heeft.

Rechtbank Amsterdam
Er is in de wet geen sanctie op het niet melden neergelegd. Echter, Rechtbank Amsterdam heeft in een brief van 22 april 2021 aangegeven dat ervan wordt uitgegaan dat de verhuurder zich aan de informatie- en meldverplichtingen met betrekking tot huurachterstanden zal houden. Dit dient in huurdagvaardingen inzichtelijk gemaakt te worden door de brief in het geding te brengen waaruit blijkt dat aan de informatieverplichting is voldaan. Bovendien moet worden onderbouwd dat de achterstand bij de gemeente is gemeld. Indien niet aan deze verplichtingen mocht worden voldaan wordt niet uitgesloten dat de gevorderde ontbinding en ontruiming worden afgewezen bij dagvaardingen welke na 1 juli 2021 worden uitgebracht. Andere rechtbanken hebben nog geen beleid.

Op onze website is meer informatie te vinden over Vroegsignalering inclusief voorbeeldbrieven en veelgestelde vragen.

Dit artikel is geschreven door Mr. John van Emden, jurist/relatiemanager commercieel vastgoed bij Janssen & Janssen

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat