Vragen over de kanton dagvaardingsprocedure

Banner11
  • 15-04-2020
  • Leestijd: 2 minuten

We praten je graag bij over de tijdelijk heringerichte dagvaardingsprocedure bij kanton en hieronder vind je ook antwoord vanuit de Rechtspraak op veelgestelde vragen hierover.

Je treft er ook links aan naar overige informatie op rechtspraak.nl en de spoedwetgeving.

De kanton rolzittingen:

Klik hier voor informatie over de dagvaardingsprocedure kantonrechter op rechtspraak.nl

Op alle kantonlocaties wordt wekelijks een kantonrolzitting gehouden waarbij mondeling of schriftelijk kan worden gereageerd op de dagvaarding.

De kantonrolzaken in de Coronatijd:

Sinds 17 maart 2020 worden geen fysieke kanton rolzittingen meer gehouden en om die reden kan een gedaagde niet meer mondeling reageren op de kantonrolzitting. De schriftelijke rolzitting vindt wel gewoon plaats. Men kan dus op de gebruikelijke wijze schriftelijk, in conventie en in reconventie, een conclusie van antwoord/repliek/dupliek of akte indienen. Komt die schriftelijke reactie dan gaat het proces gewoon door. Dit geldt overigens ook voor verzoekschriftprocedures.

Geen fysieke kantonrolzitting

Het probleem: gedaagden kunnen na 17 maart niet mondeling op de zitting hun verweer voeren. Gevolg is dat al die zaken waarin niet schriftelijk is gereageerd, moeten worden aangehouden omdat geen vonnis kan worden gewezen. Dat zou in rechtbank Limburg betekenen dat wekelijks

tientallen zaken zouden moeten worden aangehouden tot dat de rechtbanken weer fysieke zittingen kunnen doen. De nieuwe werkwijze biedt gedaagde de gelegenheid om naast een schriftelijke reactie per post, mondeling (telefonisch) of per e-mail of brief te reageren op de dagvaarding.

De brief voor gedaagde partij van de griffie of de deurwaarder

In de kantonrolzaken waarin is gedagvaard voor een rolzitting na 17 maart zijn er twee opties:

1. de deurwaarder had de dagvaarding betekend vòòr 7 april – dan stuurt de griffie een brief aan gedaagde (behoudens schriftelijk verweer op de roldatum).

2. de deurwaarder betekent de dagvaarding op of na 7 april – dan verstrekt de deurwaarder de brief bij betekening van de dagvaarding.

De brief is na een landelijke consultatieronde met alle rechtbanken en de KBvG door het LOVCK&T opgesteld en verstrekt aan de KBvG. (Het LOVCK&T is het landelijk overleg vakinhoud civiel, kanton en toezicht van de Rechtspraak. De KBvG is de koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders.)

Wat is er veranderd in de kanton rolzaken na 17 maart 2020?

Naast een schriftelijke reactie per post kunnen gedaagden ook mondeling per telefoon of schriftelijk per e-mail reageren. In de brief is dit toegelicht en staan de telefoonnummers/e-mailadressen van de rechtbank. In deze brief staat ook de roldatum genoemd waarvoor gedaagde moet reageren. De wijze waarop gedaagden kunnen reageren is daarmee geborgd.

Wie krijgt deze brief?

In alle kantonrolzaken waarin een dagvaarding is uitgebracht voor 7 april én waarin gedaagden niet schriftelijk hebben gereageerd ontvangt de gedaagde een brief van de rechtbank.

In alle kantonrolzaken die na 6 april worden uitgebracht, krijgen alle gedaagden een brief van de deurwaarder.

Welke termijn krijgt gedaagde om te reageren?

Gedaagde krijgt een termijn van 4 weken om te reageren. Als niet binnen die termijn is gereageerd, wordt daarna in beginsel verstek verleend.

Nieuwe spoedwetgeving:

De Spoedwet COVID19 is na het advies van de Raad van State naar de 2e en 1e Kamer.

Zie link Raad van State voor Samenvatting advies over Spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Deze wetgeving maakt de hiervoor gestelde werkwijze mogelijk.

Overige relevante informatie:

Voor deze en andere informatie met betrekking tot procederen in de Coronatijd zie link voor tijdelijke regeling handel en kantonzaken, deze informatie is ook te vinden via link op rechtspraak.nl

Heb je hierover vragen?

Neem dan contact met ons op.

We staan maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur voor je klaar.

088 730 34 00

Vragen over betalen? Bel dan:

088 730 34 00