Uniek model om dak- en thuislozen een schuldenvrije toekomst te bieden

Daklozen
 • 16-12-2019
 • Leestijd: 2 minuten

Geef schuld een gezicht

Het aantal dak- en thuislozen is weer gestegen. Op dit moment zijn er in Nederland 39.000 in beeld. Naar verwachting zijn dit er veel meer, want niet alle dak- en thuislozen zijn namelijk geregistreerd.

Er is een aantal oorzaken voor deze stijging:

 • Kostendelersnorm: mensen gaan het huis uit omdat anders huisgenoten (ouders) gekort worden op uitkering
 • Problemen op de woningmarkt, onbetaalbare woningen
 • Economische daklozen: gevolgen van life events zoals scheiding, ziekte, verlies van baan of dierbaren
 • Toename van verwarde personen

Geen aandacht voor dak- en thuislozen

De groep dak- en thuislozen valt vaak tussen wal en schip als we het hebben over de juiste hulpverlening. Maar ook deze doelgroep verdient aandacht en hulp. Daarom is een pilot gestart, waarin schuldenaren zonder werk en woning geholpen worden bij een duurzame oplossing voor schulden. Want ook wij willen graag ons steentje hieraan bijdragen. Samen met drie andere partners zetten wij ons in om deze doelgroep weer op de rit te krijgen. Op deze manier willen we de samenwerking tussen verschillende instanties versterken om mensen met schulden te helpen.

Kandidaten die mogen deelnemen aan de pilot moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Heeft een traject lopen via Springplank
 • Heeft schulden
 • Heeft geen perspectief op een oplossing
 • Heeft een schuld die af te kopen is
 • Heeft betaald werk
 • Daarnaast is een leenovereenkomst mogelijk

Springplank begeleidt de kandidaat naar een woning en naar werk, waarna het traject kan starten. De kandidaat wordt door Spingplank aan ons overgedragen. Wij bemiddelen daarna met de schuldeisers om te komen tot een afkoopregeling. Kredietbank Nederland verleent – na akkoord alle schuldeisers - een saneringskrediet waar de Springplank Foundation garant voor staat. De Foundation betaalt ook de kosten en de rente. Metmet begeleidt het proces van de pilot.

Maatwerk zorgt voor duurzame oplossing

Op dit moment zitten we in de pilot fase. Het is een uniek model. Per kandidaat wordt maatwerk geleverd. Het doel is dat na afkoop van de schulden weer perspectief voor de kandidaat bestaat. Hij heeft namelijk weer werk, een woning en is schuldenvrij. Wat overblijft is een lening bij één instantie, waardoor er overzicht is voor de kandidaat en deze beter kan functioneren in het dagelijks leven. Wij vinden het super om op deze manier een steentje te kunnen bijdragen en schuld een gezicht te geven. We hopen op deze manier nog veel mensen te kunnen helpen. Ook door middel van het zoeken naar de samenwerking met verschillende partijen, want samen staan we sterk.