Tips en tricks bij overlast door huurder

Huurhuisjes6
  • 20-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten

Steeds vaker hebben bewoners binnen een wijk last van een andere bewoner. Muziek die tot in de vroege uurtjes uit de speakers galmt, vuilniszakken die zich opstapelen in de voortuin. De overlast wordt steeds groter. Hoe ga je hier als woningbouwcorporatie mee om?

Je hebt als verhuurder namelijk de plicht voor omwonenden om je als goed verhuurder te gedragen. Er zijn verschillende acties die je kunt ondernemen. In deze blog geef ik je tips hoe je hier het beste mee kunt omgaan.

Constatering van overlast

Het constateren van overlast begint vaak bij het ontvangen van meldingen van omwonenden. Zij ervaren bijvoorbeeld overlast vanwege harde geluiden, vervuiling of ze worden bedreigd.

Zodra je een melding hebt ontvangen, is het van belang te bekijken of de melding correct is. Dit kan je ontdekken door op huisbezoek te gaan. Spreek de huurder er dan ook op aan. Wanneer je de huurder hebt gesproken, leg dan één en ander vast in een brief. Zet in deze brief ook wat de huurder moet aanpassen en binnen welke termijn. Ook als de huurder niet wordt aangetroffen bij het huisbezoek, kan je de huurder aanschrijven en aangeven wat je hebt geconstateerd en dat hij dit moet verbeteren.

De dossieropbouw van overlast begint met een goede brief waarin de huurder wordt gesommeerd de overlast te beëindigen. Het aangeven wat de overlast veroorzaakt en de huurder de kans geven om één en ander op te lossen, is dan ook erg belangrijk!

Verzamelen gegevens voor het dossier

Als je klachten ontvangt, zijn deze vaak mondeling. Vraag de omwonenden om hun bevindingen in een verklaring vast te leggen. Dit kan eventueel ook anoniem. Van belang is dat zij aangeven waar zij last van hebben en hoe vaak dit voorkomt. Denk hierbij aan het vastleggen van geluidsopnames van de overlast of het maken van foto’s wanneer er sprake is van vervuiling.

Daarnaast is het goed om met de wijkagent in contact te treden over het betreffende adres. Is er iets bekend bij de wijkagent? Ook zij kunnen een verklaring afgeven, opgenomen in een politierapport.

Wanneer de overlast aanhoudt, is het van belang om meerdere malen op huisbezoek te gaan. Noteer steeds wat je constateert en aantreft. Is de huurder thuis, wat voor indruk liet hij achter? Is de huurder niet thuis, hoe ziet de woning eruit? Leg alles vast wat je ziet.

Het is ook goed om de samenwerking op te zoeken met hulpinstanties van bijvoorbeeld de gemeente. Misschien is de huurder daar bekend. Door de samenwerking op te zoeken, kan de overlastsituatie misschien op een eenvoudige manier opgelost worden.

Overdracht

Als de overlast aanhoudt, kan het dossier worden overgedragen aan een deurwaarderskantoor. Wanneer er ook sprake is van een huurachterstand, dan wordt dit meteen meegenomen in het dossier. Ik zal nu aangeven hoe wij hier als deurwaarderskantoor mee om gaan.

Eerst zullen we de situatie goed in kaart brengen. Wat speelt er precies? Is het dossier compleet? Ook kijken we wat er nog gedaan kan worden aan de situatie. Is er nog een oplossing mogelijk? Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aansporen van de huurder om de woning vrijwillig te verlaten. Op deze manier bespaart de huurder zich een hoop proceskosten. We doen dit door de huurder nogmaals aan te schrijven en een deurwaarder op huisbezoek te laten gaan.

Wanneer de huurder niet vrijwillig vertrekt, kan het voor komen dat wij langs gaan bij de woningbouwcorporatie om de situatie goed door te spreken. Wat speelt er precies? Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vervuiling, gaan we langs het gehuurde om de situatie zelf te bekijken. Op deze manier weten we precies waar we het over hebben.

Ook onderhouden we contact met de betreffende hulpinstanties. Wat speelt er, en wat gaan we aantreffen als we bij het gehuurde aankomen. Dit is niet alleen van belang voor de gerechtelijke procedure, maar ook voor het traject erna. Als het namelijk tot een ontruiming komt, is het voor de veiligheid van de deurwaarder goed om te weten hoe de huurder kan reageren.

In het kort

Wanneer er sprake is van overlast, is het van belang dat je hier een goed dossier voor opbouwt. Schrijf de huurder eerst aan om de situatie te herstellen. Daar begint het mee. Indien de overlast aanhoudt, zorg er dan voor dat omwonenden hun verklaringen schriftelijk indienen. Zoek actief de samenwerking met de wijkagent en hulpinstanties. Op deze manier breng je de situatie goed in kaart en heb je een volledig dossier om de procedure te starten.

Deze blog is geschreven door Elsemieke Rooms, Teamleider huur sociaal, jurist en interne coach motiverende gesprekstechnieken.