Schade aan woningen checken voor heiwerkzaamheden? Ook dát doet een deurwaarder!

Image 3267244

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 11-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

De mogelijkheden van het opmaken van een proces-verbaal van constatering zijn eindeloos. Een bouwbedrijf wil voor aanvang van de heiwerkzaamheden van 150 huizen graag weten in welke staat de huizen verkeren. Een deurwaarder kan dit in een proces-verbaal van constatering beschrijven.

De deurwaarder bekijkt de huizen van binnen en buiten om te constateren of er reeds aanwezige schades zijn zoals scheuren in de muren. Na het heiproject dient de deurwaarder deze huizen wederom te bezoeken. Hij bekijkt of er nieuwe schades zijn ontstaan die door bewoners mogelijk toegewezen kunnen worden aan de heiwerkzaamheden. Dit ter ondersteuning van het weerleggen van eventuele (onterechte) claims van bewoners die schades aan hun huis proberen te verhalen op het bouwbedrijf.

Steeds vaker worden gerechtsdeurwaarders ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering. Toch ervaar ik nog dat veel mensen geen kennis hebben van het proces-verbaal van constatering en alle mogelijkheden die het biedt.

Maar wat is een proces-verbaal van constatering?

Volgens de Dikke van Dale betekent proces-verbaal: geschreven woordelijk verslag van de toedracht van een gebeurtenis. In feite betekent het simpelweg dat een gerechtsdeurwaarder beschrijft wat hij waarneemt. Dit kan verder ondersteund worden met foto’s en/of video-opnames. Deze waarneming kan bestaan uit: zien (de meest voorkomende), horen, ruiken, voelen en proeven.

Waarom een proces-verbaal van constatering laten opmaken?

Een proces-verbaal kan een belangrijke ondersteunende factor zijn bij een eventuele rechtsprocedure. Het opmaken van een proces-verbaal van constatering is geen ambtshandeling. De opmaak is vormvrij. Er hangt geen vast tarief aan zoals de Btag-tarieven bij exploten (zoals een dagvaarding of proces-verbaal van een beslaglegging). Veelal zullen de deurwaarders een uurtarief berekenen voor de tijd die men nodig heeft.

Bewijsmiddel?

Aangezien het geen ambtshandeling is, is het ook geen authentieke akte en heeft het geen dwingende bewijskracht. Echter tijdens rechtsprocedures is gebleken dat een proces-verbaal van constatering wat opgemaakt is door een gerechtsdeurwaarder meer gewicht in de schaal legt dan een schriftelijke verklaring van een willekeurig persoon. Een gerechtsdeurwaarder wordt, vanwege zijn ambt, als betrouwbaar, neutraal en onafhankelijk gezien.

In een aantal landen om ons heen is het proces-verbaal van constatering wel een ambtshandeling waardoor het wel dwingende bewijskracht heeft. Echter doordat het geen ambtshandeling is, heb je wel het voordeel dat je niet gebonden bent aan de wettelijke werktijden waarin de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijke werkzaamheden mag verrichten. Je zou dus nu zonder probleem in de avonduren of op een zondag een proces-verbaal van constatering kunnen opmaken.

In ons land zijn er voorstellen om van het opmaken van een proces-verbaal van constatering een ambtshandeling te maken. Stel dat het een ambtshandeling wordt dan zou er mijn inziens ook een verzoekprocedure moeten komen richting de rechtbank om toestemming te vragen om buiten de wettelijke ambtsuren (tussen 07.00 en 20.00 uur) en op feest- en andere vrijgestelde dagen een waarneming te doen mocht dit nodig zijn. Het nadeel is dat er voor opdrachtgevers dan direct weer extra kosten aan verbonden zijn.

Wat is waarnemen precies?

Wat waarnemen precies inhoudt, is lastig. Opdrachtgevers willen soms een proces-verbaal van constatering van wat er ‘niet’ is. Of van een actieve gebeurtenis die in het verleden lag. Bijvoorbeeld: een opdrachtgever wil een proces-verbaal opmaken van een schilderij waar hij juridisch recht op heeft en dat door een ex-partner nog niet is ingeleverd. Dit kan niet, want er kan níét geconstateerd worden wat niet gebeurd is. We kunnen hoogstens waarnemen dat het in te leveren schilderij niet aan de muur in de woning bij de opdrachtgever hangt, maar dat zegt niet dat de ex-partner het schilderij niet ingeleverd heeft. Wellicht heeft de opdrachtgever het schilderij ergens anders opgeborgen?

Een ander voorbeeld is dat een opdrachtgever een schade aan zijn auto, veroorzaakt door een ongeluk, wil laten beschrijven. In dit geval kunnen we hoogstens de waarneembare schade aan een auto beschrijven, maar niet de toedracht aangezien we hier zelf niet bij waren en het dus niet hebben kunnen waarnemen.

Voorbeelden waarbij je een gerechtsdeurwaarder kunt inschakelen

Een bedrijf is veroordeeld tot vernietiging van nagemaakte merkartikelen. Een gerechtsdeurwaarder ziet erop toe dat deze merkartikelen ook daadwerkelijk vernietigd worden. Ook beschrijft hij de producten die vernietigd worden alsmede het aantal en de manier van vernietigen.

Een ander voorbeeld is de constatering op een nertsenfokkerij waarbij ik onlangs aanwezig ben geweest. Deze nertsenfokkerij wilde graag helder hebben hoeveel hokken op zijn terrein aanwezig waren alsmede het aantal nertsen, onderverdeeld in mannetjes en vrouwtjes. De achterliggende gedachte was om hiermee sterker te staan bij eventuele problemen met de afgegeven vergunning. De vergunning wordt namelijk afgegeven op het aantal vrouwtjesnertsen wat je mag hebben. Maar om nieuwe nertsen te krijgen heb je ook mannetjes nodig. Hier werd echter niets over vermeld in de vergunning. Mocht de nertsenfokker in de toekomst hier vragen over krijgen dan kan hij het proces-verbaal overleggen inzake de juiste aantallen op een bepaalde dag op een bepaalde locatie.

Zoals je ziet, kan het opmaken van een proces-verbaal van constatering op een zeer breed vlak ingezet worden.

Deze blog is geschreven door Bart Hermans, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij Janssen & Janssen.