Relatie laaggeletterdheid en schulden

Week van de Alfabetisering
  • 07-09-2016
  • Leestijd: 2 minuten

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Er is een relatie tussen laaggeletterdheid, armoede en schulden. Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd in het klantenbestand van de schuldhulpverlening. Dat blijkt uit onderzoek dat 5 september 2016 is gepubliceerd.

Daarom hebben wij ongeveer 80 procent van onze brieven naar klant-debiteuren kritisch onder de loep genomen en herschreven op B1 taalniveau. Het taalniveau dat voor het merendeel van de Nederlanders makkelijk te lezen is. Samen met projectorganisatie ‘Zet een punt’ organiseerden wij maandag 5 september een leespanel. Zo’n 8 personen die net op B1 taalniveau hebben leren lezen, beoordeelden onze brieven. De groep gaf ons verhelderende inzichten. Op sommige punten in de brief ontvingen we complimenten voor de leesbaarheid en opbouw. En op andere punten sloegen we de plank mis. Met deze feedback gaan we onze brieven nog leesbaarder maken.

Deelnemers leespanel

In het kader van de Week van de Alfabetisering zijn op het Clausplein in Eindhoven tijdelijk 7 billboards geplaatst. Daarop staan levensgrote foto’s van mensen die op latere leeftijd hebben besloten dat ze (beter) wilden leren lezen en schrijven. Een aantal personen nam deel aan het leespanel dat onze brieven beoordeelde. Naast hun foto staat een door hen met de hand geschreven brief. Daarin vertellen ze hoe ze hun laaggeletterdheid wisten te verbergen, wat ze hebben ondernomen en wat dat hun heeft gebracht.

Week van de Alfabetisering

Van 5 tot en 9 september 2016 is het de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week worden talloze activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. Stichting Lezen & Schrijven roept heel Nederland op om deze groei te stoppen en te helpen.