Prijsindexering BTAG tarieven per 1 juli 2021

Shutterstock 1262718382
  • 24-06-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Prijsindexering BTAG tarieven per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 zullen de deurwaarderstarieven worden aangepast. Dat is hoogst uitzonderlijk, de regeling (BTAG) voorziet er in dat éénmaal per jaar (in januari) de tarieven worden geïndexeerd. De aanstaande tussentijdse wijziging van de tarieven is volgens de Minister nodig om deze weer in overeenstemming te brengen met de gemiddelde kostprijs die voor de verschillende ambtshandelingen is berekend. Het geeft (deels) uitvoering aan het rapport Tussen ambt en markt van de Commissie Oskam.

Toelichting indexering
De wijziging is fors, gemiddeld zo’n 16% en nu deze uitgerekend in corona-tijd komt is daar wel wat discussie aan vooraf gegaan. In de Nota van Toelichting geeft de Minister een uitgebreide beschouwing. Het is goed te weten dat de prijsvorming voor ambtelijke diensten in de relatie tussen de opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder met het oog op concurrentie sinds 2001 is vrijgelaten. Er zijn in principe geen regels gesteld over de prijsvorming tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder. Maar de kosten die op de schuldenaar verhaald mogen worden zijn gelimiteerd tot vaste – door de overheid vastgestelde en op een gemiddelde kostprijs gebaseerde – tarieven. Als gezegd kwam de verhoging niet zonder slag of stoot. Hogere tarieven raken schuldenaren, niet-betaalde vorderingen raken de schuldeiser. Het is redelijk dat de schuldenaar aan de schuldeiser de kosten vergoedt die gemaakt worden om de rekening (alsnog) betaald te krijgen. Het is in ieders belang om binnen het stelsel een goede balans te vinden. En die balans was zoek, al jaren liepen de tarieven uit de pas met de kostenontwikkelingen, en daarop zijn de nu komende tariefwijzigingen gestoeld.

Onze algemene voorwaarden maar ook de contracten en SLA’s voorzien al in deze indexering en behoeven geen aanpassing. Heeft u vragen dan verwijzen wij graag naar de door u bekende relatiemanagers.

Op onze website staan onze tarieven vermeld.