Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming

Deurwaarder Ontruiming 70
  • 21-12-2020
  • Leestijd: 2 minuten

Na het behalen van een ontruimingsvonnis kan de ontruiming worden ingepland. Verschillende partijen worden nu hiervoor ingeschakeld. Per 1 april 2021 verandert dit. Vanaf dan draagt het college van burgemeester en wethouders ten laste van de executant altijd zorg voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die bij een ontruiming van een woning op straat geplaatst zijn.

Het plannen van een ontruiming, hoe gaat dat in zijn werk?

Elke van de Ven, incassospecialist bij Janssen & Janssen vertelt meer over het plannen van een ontruiming: “Op het moment dat we een ontruimingsvonnis hebben ontvangen overleggen we met een medewerker van de woningbouwcorporatie of ze ook daadwerkelijk de ontruiming willen inplannen. Als we daarvoor een akkoord ontvangen plannen we deze in. Allereerst moeten we bekijken wanneer er een deurwaarder beschikbaar is voor het uitvoeren van de ontruiming. Dan vragen we een ontruimingsdatum aan bij de politie. In de meeste gevallen moeten we dit per e-mail aanvragen en ontvangen we per mail ook een reactie van de politie terug. Het kan voorkomen dat hier soms wel enkele weken overheen gaan. Zodra we een akkoord hebben ontvangen voor de betreffende datum, laten we het vonnis betekenen door de deurwaarder. In deze betekening wordt ook meteen de ontruimingsdatum aangezegd, dit doen we in principe in één exploot. Daarna brengen we de gemeente op de hoogte van de aankomende ontruiming en schakelen we Nimax in. Nimax regelt voor ons de ontruimploeg voor het leegmaken van de woning en (in sommige gevallen ook) de slotenmaker.”


“Zodra de ontruiming is gepland proberen we nogmaals met de huurder in contact te komen. We doen er namelijk alles aan om de ontruiming te voorkomen. Dit kan betekenen dat we alsnog tot een oplossing komen met de huurder voor het betalen van de achterstand en het betalen van de lopende huur, of de huurder levert zelf de sleutels in. Hiervoor proberen we telefonisch of per mail/per brief in contact te komen. Ook kan het voorkomen dat de deurwaarder nog een laatste huisbezoek aflegt om zo nog in contact met de huurder te komen. Helaas lukt dit niet altijd. In dat geval versturen wij ongeveer een week van te voren nog een laatste brief waarin we nog de mogelijkheid bieden om een ontruiming te voorkomen, doormiddel van betaling van het gehele bedrag of doormiddel van het inleveren van de sleutels. Indien ook dit niets oplevert zal de ontruiming op de geplande datum doorgaan.”

Afvoer en opslag inboedel

Zoals Elke hierboven aangeeft, wordt een ontruiming ook aangemeld bij de gemeente waar de betreffende ontruiming zal plaatsvinden. Deze wordt aangemeld bij het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is het per gemeente afhankelijk wie verantwoordelijk is voor de afvoer en opslag van de inboedel na een ontruiming. Soms neemt de gemeente dit voor haar rekening, soms ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verhuurder. Dit gaat per 1 april 2021 veranderen.

Per 1 april 2021 gemeente verantwoordelijk voor afvoer en opslag inboedel

Op 1 april 2021 wordt namelijk artikel 556 Rv gewijzigd. Vanaf dat moment draagt het college van burgemeester en wethouders ten laste van de executant altijd zorg voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die bij een ontruiming van een woning op straat geplaatst zijn. De artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Dat betekent dat een gemeente de inboedel na een ontruiming afvoert en opslaat. Als de inboedel niet binnen 13 weken wordt opgehaald kan de gemeente de zaken verkopen of vernietigen. De kosten van dit alles kunnen worden doorbelast aan de verhuurder. Die, op zijn beurt, de kosten weer op de schuldenaar kan proberen te verhalen.

Hiermee wordt een einde gemaakt aan het verschillende lokale beleid per gemeente en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid voor ontruimde partijen, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders.