Met Wocowijzer kennis slimmer toepassen

Robert Leeuwenburgh Wocowijzer
  • 13-12-2021
  • Leestijd: 2 minuten

‘Als je de huur niet kan betalen, dan ook de incassokosten niet’

Meer oplossingen voor de huurder, de corporatie en de deurwaarder

Een onafhankelijk kennisplatform voor huurincasso. Dat is Wocowijzer. Het kennisdelen staat centraal en dat gaat van het geven van masterclasses, het sparren rondom het inzetten van de juiste incasso-interventies tot aan het opstellen van unieke meerjarige SLA’s. Alles met als doel verbinding te creëren binnen de sociale verhuur tussen corporaties en gerechtsdeurwaarders. De oprichter van Wocowijzer is Robert Leeuwenburgh en we spreken hem over zijn unieke visie op huurincasso.

Robert heeft een bedrijfskundige en commerciële achtergrond van waaruit hij graag werkt met klantverwachtingen. Hij heeft 21 jaar ervaring in diverse managementfuncties bij gerechtsdeurwaarderskantoren en werkt in opdracht voor zowel woningcorporaties als gerechtsdeurwaarders. Vanuit het Landelijk Netwerk incassopartners rolt hij de unieke huurincasso visie van Wocowijzer uit over Nederland.

“Het is inmiddels bijna zeven jaar geleden dat de telefoon ging met de vraag of ik voor een woningcorporatie een nieuwe meerjarige SLA kon opstellen samen met haar incassopartners. Men wilde iemand aan tafel hebben voor wie het deurwaardersvak weinig geheimen meer had en dát dus kon toetsen aan de belangen en wensen van de woningcorporatie. Pas toen merkte ik dat de ambities en belangen mijlenver uit elkaar liggen, terwijl dat op papier vaak anders klinkt. En dat het ontbreekt aan parate kennis en inzicht over de dienstverlening van de deurwaarder.”

Effectief toepassen van kennis in de samenwerking met de deurwaarder

Samen met Silvano Orvini – die de planning van en het werven voor zijn rekening neemt – geeft Wocowijzer masterclasses gericht op het effectief toepassen van kennis in de samenwerking met de deurwaarder. Voor de corporatiemedewerkers die te maken hebben met huurincasso is er de masterclass Deurwaarder en de masterclass Deurwaarder in de Praktijk. Voor Teamleiders en Managers die staan voor de uitdaging om een nieuwe SLA aan te gaan is er de masterclass Transitie in de samenwerking met de deurwaarder.

In 2022 komen hier nog twee mooie masterclasses bij. Samen met een gerenommeerde bewindvoerder gaan we de rode draad herkennen in het oerwoud dat financiële hulpverlening heet. Daarnaast komt er een masterclass die draait om schriftelijke communicatie die verder gaat dan B1. Juist omdat er diverse doelgroepen door hun achtergrond of stress niet te bereiken zijn met B1 taalniveau.

Ontruimingen is achterhaalde KPI

De afgelopen jaren heeft de nadruk vooral gelegen op het voorkomen van ontruimingen. “De corporatiemarkt zo overziend, durf ik te stellen dat we die doelstelling nu wel hebben behaald.” Waar een gemiddelde corporatie 6 jaar geleden nog ruim 30 ontruimingen had, zijn dat er anno 2021 hooguit 10. En dan zit daar vaak overlast ook al bij. Jaarlijks zal het er nu om spannen; eentje meer of eentje minder. Dus is het tijd om naar nieuwe KPI’s te kijken.

Oplossingsbeperkende kostenstress

“Ik vergelijk het vaak met de aankoop van een boek van 30 euro via internet. Als ik die achteraf niet betaal, komt daar 40 euro aan incassokosten bij. Dan gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant sla ik mezelf voor mijn hoofd omdat ik nu een heel duur boek in de kast heb staan en aan de andere kant kan ik ergens gedurende de maand die 70 euro wel compenseren. Maar als een huurder de huur niet heeft betaald, dan ligt dat geld niet op het nachtkastje te wachten. Die 600 euro is weg. Dan heeft het werkelijk geen zin om nog eens 90 euro aan incassokosten in rekening te brengen. Die pijnprikkel werkt uitstekend bij een boek, maar is slechts een nieuwe drempel naar een duurzame oplossing bij niet-betaalde huur.”

‘De focus van een corporatie is gericht op het zoveel mogelijk zelf oplossen. Dus zo min mogelijk zaken naar de deurwaarder’


Werken vanuit de visie van Wocowijzer

De wens om steeds meer minnelijk op te lossen en het liefst met zo min mogelijk kosten is herkenbaar in de corporatiewereld. Deze wens staat vaak haaks op de noodzaak aan de kant van de deurwaarder om kosten in rekening te brengen om alle minnelijke inspanningen te financieren. En juist daarom wordt er nog veel te vaak gedagvaard.

“Zoals gezegd wil de corporatie zoveel mogelijk zelf met de eigen huurder oplossen. Dat is goed. Maar voor die casussen waarin dat niet is gelukt, willen steeds meer corporaties en deurwaarders werken vanuit de unieke Visie van Wocowijzer. Een unieke visie, omdat de focus ligt op het zoveel mogelijk oplossen vóór dagvaarden. Een minnelijk traject waar de deurwaarder écht passende interventies inzet om de duurzame oplossing te vinden. Werkelijk oog en belang heeft om in te zetten op passende hulpverlening om de oorzaak van het niet-betalen duurzaam op te lossen. Waarin geen incassokosten worden berekend en dagvaarden een no-go is”, aldus Robert.

‘Bij echt mens contact in de minnelijke fase is het juridisch kader eerder een belemmering dan dat het bijdraagt aan een duurzame oplossing’


Landelijk Netwerk Incassopartners

De afgelopen 3 jaar is in Tilburg en Noord-Holland aangetoond dat werken vanuit die visie nog zoveel oplossingen oplevert waardoor er gemiddeld 15 procent minder hoeft te worden gedagvaard. En dat valt op.

Inmiddels rolt Wocowijzer een landelijk netwerk uit over Nederland waarin deurwaarders en woningcorporaties de unieke visie in de praktijk brengen. “Mijn doel is om het voor elke corporatie mogelijk te maken om een samenwerking aan te gaan met een deurwaarder die werkt vanuit de unieke visie van Wocowijzer.”

In Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland werken verschillende deurwaarderskantoren vanuit de visie van Wocowijzer. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn er gesprekken gaande over een mogelijke samenwerking. Sinds begin dit jaar werkt Wocowijzer in de provincies Noord-Brabant en Gelderland samen met Corp Support, een dochtenonderneming van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders.

“Niet elke deurwaarder komt in aanmerking om te werken vanuit de visie. De visie moet passen bij de intrinsieke waarden van de deurwaarder. Daarnaast verbindt die deurwaarder zich voor ten minste 4 jaar aan Wocowijzer. Dankzij deze meerjarige samenwerking blijf ik betrokken bij de dienstverlening, maak ik analyses en kan ik de unieke werkwijze borgen in de deurwaardersorganisatie.”

Nieuwsgierig?

Klik hier als je meer wil weten over het aanbod masterclasses of over Wocowijzer. Wil je eens vrijblijvend kennis maken met Robert, stuur hem dan een e-mail: robert@wocowijzer.nl.

Wocowijzer
2021 07 Logo combi duurzame alternartief CMYK 2 01 Wocowijzer