Meer mensen recht op huurtoeslag; attendeer hen erop!

Overleden huurders
  • 11-08-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Huurders die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben, kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Zij moeten actie ondernemen.

Sinds januari 2020 zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer komen te vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Daarom hebben meer huurders recht op huurtoeslag.

Infographic huurtoeslag 2020 jpg