Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Image placeholder

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

 • 13-02-2020
 • Leestijd: 2 minuten
 • Geschreven door Jenna Zhao

In de praktijk blijkt dat de behoefte verschuift van het innen naar het voorkomen van vorderingen. De trend komt hierdoor te liggen op Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Meer op een sociale, klantgerichte aanpak.

Uit oogpunt van kostenefficiƫntie is Maatschappelijk Verantwoord Incasseren een slimme beweging. De stijgende griffierechten maakt dat we moeten zoeken naar nieuwe innovatieve oplossingen om de voorspelbaarheid van de inning te vergroten. Het doel van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren is de kwaliteit, integriteit en consumentenbescherming bij incassogeschillen te vergroten. Incasso-inspanningen zijn erop gericht betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Wij willen ons onderscheiden door een klantgerichte aanpak. Voor u en voor uw klant.

Een drietal aandachtsgebieden op incasseren zijn in onze beleving belangrijk voor een klantgerichte aanpak;

 • Slim incasseren

  Hoewel de economie zeker zijn invloed heeft is het goed blijven incasseren ook een kwestie van slim ondernemen. Zo is het voor u en onze incassomedewerkers belangrijk klanten te leren kennen, met als doel zoveel mogelijk gevoel te krijgen bij hun betaalgedrag. Het blijven doorvragen levert dan ook waardevolle informatie op als het gaat om de persoonlijke situatie van de klant. Door te communiceren met de klant geeft u hem de ruimte om zich te bewijzen. Een goede relatie voor de lange termijn met zowel de klant als met u staan daarbij voorop. Een sociale touche met juridisch voordeel, gericht op onmiddellijke oplossing.

 • Innovatief incasseren

  Klanten zijn slimmer en mondiger geworden. Dat valt deels te pareren door andere middelen in te zetten. Denk hierbij aan: aangepaste communicatie op basis van debiteurenprofielen, inzet van online mogelijkheden en middelen zoals Debtscan. ICT zal een kritische succesfactor zijn aankomende jaren. Met behulp van ICT worden namelijk incassoprocessen efficiƫnter, de kwaliteit van managementinformatie beter, risicogroepen worden eerder herkend en waardering accurater. In het kader hiervan zijn wij dit jaar een innovatie denktank gestart die kijkt naar het toepassen van innovatieve middelen.

 • Samen incasseren

  Als laatste willen we in dit verband de samenwerking met u benoemen. Het intensiveren van de samenwerking draagt bij aan verbeterde incassoresultaten. Zo is het belangrijk om al in het voortraject (het debiteurenbeheer) te werken aan dossieropbouw. Enerzijds vermindert dit het aantal vorderingen die uit handen moeten worden gegeven. Anderzijds verhoogt een goed dossier de kans op incasseren aanzienlijk.

Deze ontwikkelingen laten zien dat onze focus ligt op klantgericht incasseren. Samen zoeken naar de beste oplossing voor u en voor uw klant.