Loonbeslag bij één van je werknemers: hoe ga je daarmee om?

Shutterstock 154575326

Femke Beemer

Delen via social

  • 11-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Femke Beemer

Loonbeslag. Ondernemers praten er liever niet over, maar kunnen er eigenlijk niet omheen. Steeds meer ondernemers krijgen te maken met loonbeslag bij één van hun werknemers. Hoe ga je daarmee om?

62 procent van de werkgevers heeft personeel met financiële problemen. Uit een Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun personeel. Snelle signalering kan problematische schulden voorkomen. Onze ervaring is dat veel ondernemers dit lastig vinden. Ook merken we vaak dat ondernemers niet precies weten hoe ze moeten handelen bij een loonbeslag.

Wanneer gebeurt zoiets?

Loonbeslag is het invorderen van (een deel van) het salaris door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan hij echter alleen als hij een vonnis van de rechter of een andere titel heeft. Wanneer gebeurt zoiets nu? Op het moment dat een persoon zijn financiële verplichting, vastgelegd bij vonnis of dwangbevel, niet nakomt of na kan komen mag de deurwaarder beslag leggen.

Het beslagleggen kan op roerende en onroerende goederen, op banktegoeden, maar ook op salaris. Dit betekent dat de deurwaarder een gedeelte van het salaris kan invorderen, zodat de financiële verplichting uiteindelijk alsnog wordt nagekomen. De hoogte van het in te vorderen bedrag is afhankelijk van de beslagvrije voet. Dit is een bedrag waar iedere inwoner in Nederland recht op heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van onder meer leeftijd en gezinssamenstelling.

Help, de deurwaarder komt met een loonbeslag

Je krijgt met loonbeslag te maken als één van jouw medewerkers zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Als herinneringen en aanmaningen niet leiden tot betalen van de rekening(en) kan er een extra maatregel genomen worden; beslag op het loon van de medewerker.

Wat betekent dat voor jou als organisatie?

Je hebt de wettelijke verplichting ons te informeren over het inkomen van jouw medewerker; de derdenverklaring. Daarnaast ben je verplicht het gedeelte van het salaris boven de beslagvrije voet aan ons te betalen. Jouw medewerker heeft recht op de beslagvrije voet. Dat is het geld dat de medewerker nodig heeft om van te leven en de vaste lasten te betalen. Al het inkomen boven deze beslagvrije voet moet je overmaken naar ons.Flinke stijging van het aantal loonbeslagen.


Wat zijn nu de gevolgen voor de werkgever?

Bij een loonbeslag wordt om te beginnen de werkgever door de gerechtsdeurwaarder op de hoogte gebracht. In veel gevallen is dit een verrassing voor de werkgever. Daarnaast heeft een loonbeslag extra werk voor de salarisadministratie tot gevolg. In veel gevallen voelt de werkgever de verplichting om met de desbetreffende werknemer in gesprek te gaan om het loonbeslag te melden. Overigens zal de gerechtsdeurwaarder het beslag ook altijd aan de werknemer berichten. Maar er zijn meer gevolgen. Een loonbeslag brengt altijd spanningen met zich mee die van invloed zijn op de werknemer. Hij of zij voelt zich er meestal ongemakkelijk bij en schaamt zich voor de situatie. Ook kan het leiden tot een ongeconcentreerde of futloze en daardoor niet goed functionerende werknemer. Dit is direct van invloed op de sfeer binnen een afdeling en organisatie. En daar moet je als werkgever absoluut voor waken.

Gelukkig zie ik steeds vaker ondernemers die zich behulpzaam opstellen naar de werknemers. En in die houding kunnen wij ons helemaal vinden. Daarom hebben we enkele tips voor ondernemers wanneer er een loonbeslag plaatsvindt.


Wees discreet

Een loonbeslag wordt óf aan de ondernemer overhandigd óf aan het hoofd P&O. Wanneer je een loonbeslag ontvangt, zorg dan dat je hier discreet mee omgaat. Berg de documenten die je hebt ontvangen op, zodat ze niet zichtbaar zijn voor anderen binnen je organisatie en behandel de informatie als vertrouwelijk. Regelmatig ontvangen wij signalen dat een loonbeslag open en bloot op een bureau ligt. Dit kan leiden tot vervelende situaties. Je werknemer stelt het zeer op prijs als je laat blijken discreet om te gaan met de situatie. Heb je een salarisadministratie met meerdere werkgevers? Stel een protocol op voor hoe er moet worden omgegaan met een loonbeslag.

Wees alert

Een loonbeslag bij een van je werknemers kan duiden op meer financiële problemen. In sommige gevallen is dit het topje van de ijsberg. Als werkgever is het belangrijk alert te zijn op de gemoedstoestand van je werknemer. Schulden brengen veelal stress met zich mee. Vaak heeft de schuldenproblematiek ook zijn weerslag op de thuissituatie van de werknemer. Dit is direct van invloed op zijn productiviteit en gedrag op de werkvloer. Hoe moeilijk het vaak ook kan zijn, probeer als ondernemer tijdig te signaleren hoe je werknemer in zijn vel zit.

Wees behulpzaam

Je kunt als werkgever niet de financiële problemen van jouw werknemer oplossen, maar je kunt wel helpen. Dit kan al door een luisterend oor te bieden en ervoor te zorgen dat jouw werknemer zijn verhaal kwijt kan. Ook kun je jouw werknemer doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Instanties zoals het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hebben onder andere als doel de consument te adviseren en te begeleiden bij de financiële huishouding. Tegenwoordig constateren wij steeds vaker dat ondernemers nieuwe initiatieven ontwikkelen, zoals het op de werkvloer verzorgen van cursussen hoe om te gaan met een financiële huishouding. Ook is er gelukkig binnen de administratie steeds meer aandacht voor deze problematiek.

Wees proactief

Je hebt nog niet te maken gehad met een loonbeslag? Je kunt je werknemers voorlichten over schuldenproblematiek. Helaas neemt deze problematiek de laatste jaren fors toe. Met campagnes op de werkvloer kun je je werknemers verwijzen naar relevante websites, hulpverleners, cursussen en andere relevante zaken. Ook kun je in een vroeg stadium aangeven dat je als werkgever graag wilt meedenken om oplossingen te vinden. Hier moet je als ondernemer natuurlijk zelf wel achter staan. Daarnaast kun je uitleggen dat deze problematiek in zijn algemeenheid sterk toeneemt en hoe je als werkgever hier in de toekomst mee omgaat. In jouw huishoudelijk reglement kun je beschrijven wat de procedure is bij een loonbeslag. Daarmee schep je vooraf al duidelijkheid en misschien zelfs een beetje rust. Een tip die ik daarbij in ieder geval wil meegeven: wijs je werknemers erop dat ze een naderend loonbeslag alvast bij je kunnen melden. Dan word je niet onaangenaam verrast door het bezoek van een gerechtsdeurwaarder, hoe discreet die ook probeert te zijn. En wellicht kun je je werknemer helpen bij het vinden van een structurele oplossing.

We hopen je hiermee wat concrete aanknopingspunten te hebben gegeven die je direct in de bedrijfsvoering kunt toepassen.

Heb je nog vragen? Dan staan we je graag te woord. Voor meer informatie kun je ook altijd op de website van het Nibud kijken.

Wellicht heb je zelf nog praktische tips die bijdragen aan een goed beleid voor het omgaan met loonbeslagen. Deze hoor ik graag van je.