Loonbeslag bij één van je medewerkers

Shutterstock 115912771

Femke Beemer

Delen via social

  • 11-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Femke Beemer

Wanneer een medewerker schulden heeft, mag een deurwaarder maatregelen treffen om deze schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is ‘beslag leggen’. De deurwaarder moet hiervoor wel eerst een vonnis hebben. Beslag leggen betekent dat de vordering wordt betaald zonder dat de schuldenaar daaraan meewerkt. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomsten (zoals loon en uitkering), op bankrekeningen, op roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) of op onroerende zaken (zoals een huis). Loonbeslag treft jou als werkgever. Hoe moet je omgaan met het loonbeslag?

De afgelopen tien jaar heeft het Nibud met enige regelmaat onderzoek gedaan naar schulden op de werkvloer. 62 procent van de bedrijven heeft werknemers met geldproblemen blijkt uit onderzoek naar ‘Personeel met schulden’ in 2017. Maar voor het eerst ziet het Nibud dat het aantal loonbeslagen is afgenomen. Had in 2012 nog 74 procent van de organisaties met loonbeslagen te maken, in 2017 was dat 46 procent. Dat is toch nog bijna de helft en de kans is groot dat je als werkgever ooit te maken krijgt met loonbeslag. Als er loonbeslag is gelegd, wat kun je dan doen?

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

Wellicht heb je een kleine organisatie en ken je de persoonlijke situatie van (veel) werknemers. Dan komt een loonbeslag misschien niet als verrassing. Maar vaak is dit niet het geval. De werkgever wordt dan door de deurwaarder op de hoogte gebracht van het loonbeslag. Je moet dan een deel van het inkomen (dat boven de beslagvrije voet ligt) overmaken aan de deurwaarder in plaats van aan de werknemer zelf. De werknemer wordt zelf ook op de hoogte gebracht van het loonbeslag. Ga discreet met een loonbeslag om en probeer de werknemer te helpen. Loonbeslag betekent vaak extra werk voor de organisatie en met name voor de salarisadministratie. En soms is het een reden om het contract niet te verlengen of zelfs voor ontslag. Werknemers zijn hier – terecht – ook bang voor. Deze eerste reactie is begrijpelijk, maar absoluut niet verstandig. Je helpt de werknemer hier niet mee en het verlies aan inkomen zal de situatie alleen maar verslechteren.

Wat kun je dan wel doen? Ga het gesprek met de werknemer aan en schakel eventueel hulp van een deskundige of budgetcoach in of verwijs door naar schuldhulpverlening. De werknemer wordt dan geholpen bij het oplossen van de schuld en krijgt handvaten om een nieuwe schuld te voorkomen. Samen met bijvoorbeeld een budgetcoach kan hij zijn inkomsten- en uitgavenpatroon in kaart (leren) brengen.

Verplichtingen bij een loonbeslag

Een loonbeslag brengt verplichtingen met zich mee. Zo moet je de deurwaarder informeren over de periodieke betalingen aan de werknemer. Ook moet je binnen vier weken de verklaring derdenbeslag ingevuld aan de deurwaarder terugsturen. Daarnaast moet je het salaris dat boven de beslagvrije voet valt overmaken aan de deurwaarder totdat de totale vordering is voldaan. De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten waar geen beslag op mag worden gelegd. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer. De deurwaarder informeert je over de hoogte van de beslagvrije voet en de duur hiervan.

Voorkom loonbeslag

Gelukkig daalt het aantal loonbeslagen en samen kunnen we deze nog meer voorkomen. Zorg dat je signalen van een werknemer met financiële problemen oppakt. Wellicht vraagt hij om meer werkuren of vooruitbetaling van salaris. Of gebeurt er iets in zijn persoonlijke situatie, zoals een scheiding, ziekte of overlijden van een dierbare, dat voor stress kan zorgen. Sta open voor de werknemer, luister naar zijn verhaal en probeer te helpen. Je staat er uiteraard niet alleen voor. Verwijs door naar hulpverlenende instanties en geef de werknemer dat eerste duwtje in de rug dat hij wellicht nodig heeft. Ben daarnaast proactief en licht werknemers voor over schuldenproblematiek. Zodat een schuld voorkomen kan worden. Wist je zelfs dat één werknemer met schulden de werkgever 13.000 euro per jaar kost? Dit zijn kosten voor het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Voorkomen van loonbeslag loont dus voor alle betrokkenen.

Op de website van Nibud vind je een handig stappenplan over het loonbeslag.