Janssen & Janssen behaalt ISAE 3402 Type II verklaring

List 2828012 1920 pixabay
  • 16-04-2020
  • Leestijd: 2 minuten

Eind maart 2020 hebben we de ISAE 3402 Type II verklaring gekregen en daar zijn we best een beetje trots op! Om zekerheid te verkrijgen over de uitbestede activiteiten vragen onze opdrachtgevers met regelmaat om een assurance-rapportage te overleggen. Nu wij beschikken over de ISAE 3402 type I en II rapportage kunnen we aan onze opdrachtgevers aantonen dat wij beschikken over een afgewogen en robuust intern beheersingssysteem en dat de opzet en werking daarvan is bevestigd door een externe accountant.

Schuldeisers besteden zowel het minnelijke als ambtelijke traject van invordering van incassodossiers uit aan gerechtsdeurwaarderskantoren. Deze uitbestede activiteiten kunnen van invloed zijn op effectiviteit, efficiency, compliance, reputatie & imago en de financiële verslaglegging van deze organisaties. Dat vraagt om zekerheid en risicobeheersing.

Risicobeheersing

ISAE 3402 is een internationaal erkende accountantsverklaring en wordt gezien als een outsourcingsstandaard. Hiermee laten we zien dat we onze processen van risicobeheersing onder controle hebben. Het proces van risicobeheersing is erop gericht de gestelde ondernemingsdoelen te behalen en te allen tijde te voldoen aan de afspraken met betrokkenen en met opdrachtgevers. ISAE 3402 geeft hierin ondersteuning door inzicht te geven in de interne beheersing en te borgen dat risico’s inzichtelijk en beheersbaar worden.

Omvangrijke werkzaamheden

In 2018 is het ISAE 3402 fase 1-rapport opgeleverd. 2019 stond in het teken van de verdere implementatie en het bereiken van het fase 2-rapport.
De werkzaamheden die ermee gepaard gingen zijn omvangrijk en de impact op de organisatie was groot. Veel collega’s hebben meegewerkt en bijgedragen aan het behalen van de ISAE 3402 Type II verklaring. Wij zijn daar niet alleen erg blij en tevreden mee, maar ook heel trots op!