Internetconsultatie van een nieuw systeem van beslagvrije voet

Shutterstock 92015105 verkleind

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 15-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

Het huidige systeem is te complex, daar is intussen iedereen het over eens. Na het verschijnen van een preadvies van de KBvG heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken een nieuw systeem ontworpen. Met als basisvoorwaarden dat de vereenvoudiging niet tot grote verschillen voor met name de inkomens aan de onderkant zouden ontstaan. Gekozen is voor een systeem waarbij de deurwaarder niet de schuldenaar bevraagt, maar via het UWV (de polisadministratie) recente gegevens opvraagt. Via een reeks formules wordt de beslagvrije voet vastgesteld.

Er komt een regievoerder voor de inning. Bij meerdere inkomens heeft de debiteur niet meer met meerdere deurwaarders te maken. De wetgever formaliseert een systeem voor de schuldenaar met een eigen woning. De schuldenaar die een auto van de zaak heeft met bijtelling zal die auto strikt zakelijk moeten gaan rijden om het voor beslag vatbare deel van zijn loon te vergroten. Klachten over hoge huur of zorglasten waarmee geen rekening is gehouden moet een debiteur in de toekomst binnen 2 weken na betekening van het beslag bij de deurwaarder indienen, daarna vervalt het recht op herberekening met terugwerkende kracht.

Het wordt dus op onderdelen eenvoudiger, maar het blijft een zeer complex systeem.