Incassopraktijken onder vuur

Shutterstock 2274012

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 20-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

De laatste jaren groeien incassokantoren gestaag. Een duidelijke regelgeving mist waardoor kantoren als paddenstoelen uit de grond schieten. Men kan zich afvragen of het ontbreken van een dergelijke wetgeving de incassopraktijk wel goed doet. Wordt het niet tijd dat hier ook een regelgeving aan ten grondslag ligt, zoals bij deurwaarders wel het geval is?

Met de stijgende schuldenproblematiek, ziet men ook een stijging in het aantal incassokantoren. Inmiddels zijn er al meer dan 850 incassokantoren, terwijl de teller in 2001 nog op 580 stond. Iedereen kan een eigen incassokantoor beginnen zonder de benodigde papieren of gebonden te zijn aan enige regelgeving of keurmerk. Een keurmerk is er wel (NVI), echter is deze niet verplicht. Dit heeft ertoe geleid dat de al negatieve aandacht met betrekking tot incassokantoren alleen maar verslechterde. Zo wordt er de laatste tijd gesproken over cowboypraktijken. Met name zouden er bij kantoren sprake zijn van te hoge incassokosten die worden gehanteerd, onjuiste brieven die worden verstuurd, verjaarde of onterechte vorderingen en het inzetten van oneigenlijke pressiemiddelen. Dit zou ertoe leiden dat mensen zich onder druk gezet voelen en teveel betalen. Met name de groep van de lagere inkomens met meerdere schulden zou hier de dupe van zijn.

Wet aanpak misstanden incassodienstverlening

Als reactie op deze zogeheten malafide praktijken binnen de incassowereld, is de ChristenUnie bezig met een initiatiefwet. Hiermee willen zij de misstanden aanpakken. De essentie van deze wet is dat er een incassoregister komt voor incassobureaus. Hiermee dienen dan heldere regels te worden gesteld aan de oprichting, bedrijfsvoering en de vakbekwaamheid van personen die werkzaam zijn voor dergelijke kantoren. Daarnaast is het de bedoeling dat er boetes worden gegeven en bij meerdere boetes het einde verhaal is voor een dergelijk kantoor. Deze wet zou dan enkel en alleen voor incassobureaus gelden, immers zijn deurwaarders al gebonden aan hun eigen wetgeving.

Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt

De Autoriteit Consument & Markt is tevens begonnen met een campagne om mensen te waarschuwen voor dergelijke praktijken van incassokantoren. De voorgestelde wet is immers een initiatiefwet en daarmee nog lang niet rond. Actie is immers nu aan de orde.

Het motto van de campagne is “Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt”. Hiermee moeten consumenten in actie komen tegen onjuiste, onterechte en agressieve incasso’s. Daarnaast verzoekt de ACM aan incassobureaus en opdrachtgevers om hun verantwoording te nemen. Ook bieden zij consumenten voorlichting en hulpmiddelen. Tevens verzoeken zij om oneerlijke praktijken aan hen te melden. Ook hebben zij hun krachten samen gebundeld met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor een nog effectievere aanpak tegen oneerlijke incasso’s en de bijbehorende cowboypraktijken.

In de praktijk

Met bovenstaande wordt dus een duidelijke aanpak ingezet om onredelijke incassopraktijken aan te pakken. De campagne van de ACM is een welkome aanvulling voor consumenten en bedrijven. Men kan zich wel afvragen of het leed niet al is geschied. De naam van de kantoren die wel netjes de regels hanteren is hier wellicht al mee verdoezeld en hoeveel mensen zijn er nu al niet de dupe geworden. Daarnaast kan men zich afvragen of mensen zich door deze campagne gesterkt voelen en ook in actie durven te komen.

Met een duidelijke en sterke wetgeving door te voeren, zoals de ChristenUnie voor ogen heeft, zal er een duidelijk verschil kunnen worden gemaakt. Wellicht dat dit de negativiteit, die nu rondom incassokantoren speelt, enigszins weg kan nemen. Helaas is deze voorgestelde wet pas een initiatief en met het vooruitzicht naar de verkiezingen, is het echter de vraag wanneer deze weer van de planken wordt gehaald.

Deze blog is geschreven door incassomedewerker Virginia Jonkers. In haar functie is ze verantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van alle executiemaatregelen voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor opdrachtgevers.