Hulplijn 0800-8115 bereikbaar

0800 8115
  • 04-08-2020
  • Leestijd: 2 minuten

1 centraal nummer voor hulp bij het oplossen van schulden

Iedereen met schulden kan gratis de hulplijn 0800-8115 ‘Hulp bij geldzorgen’ (voorheen ‘115 - Schulden te lijf’) bellen voor hulp bij het oplossen van schulden. 0800-8115 is een landelijk telefoonnummer voor hulp bij geldzorgen. Het is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, Janssen & Janssen en Kredietbank Nederland. Mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van SZW.

Het gratis telefoonnummer is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute en helpt het bereik van de gemeentelijke schuldhulpverlening vergroten. Vanaf half juli 2020 is het telefoonnummer bereikbaar. De gemeenten Den Haag, Deventer en Zwolle starten met een pilot. Hier wordt in overleg met de gemeente en lokale partners een campagne gestart om mensen te attenderen op het nummer. Later volgen de overige gemeenten van Nederland.

Eén centraal telefoonnummer

Veel mensen met geldzorgen weten de weg naar schuldhulpverlening niet te vinden. In elke Nederlandse gemeente is de toegang tot schuldhulpverlening anders ingericht. In één gemeente moet iemand zich melden bij een wijkteam, in een andere gemeente bij een Kredietbank en bij weer een andere gemeente bij het meldpunt van een ketenpartner. Dit maakt het voor burgers vaak lastig en drempelverhogend om de eerste stap naar een oplossing te zetten.

Snel doorverwezen worden naar de juiste plek voor hulp

Eén landelijk nummer waar iedere burger in Nederland terecht kan, kan hieraan een einde maken. Om die reden richtten eerder genoemde projectpartners de landelijke telefonische hulplijn 0800-8115 ‘Hulp bij geldzorgen’ op. Inwoners van Nederland met geldzorgen kunnen vrijblijvend, gratis en anoniem 0800-8115 bellen. Wij luisteren naar het verhaal en denken mee. We brengen de burger in contact met hulpverlenende instanties bij hem in de buurt. Ook kan 0800-8115 gebeld worden door buren, familieleden, schuldeisers en ketenpartners uit de omgeving van de burger met financiële problemen. 0800-8115 zorgt ervoor dat men op een laagdrempelige, overzichtelijke en snelle wijze wordt doorverwezen naar de juiste plek voor hulp.

De ervaren medewerkers van ons Klant Contact Center nemen een deel van de telefoontjes aan. Door de dagelijkse gespreken die zij voeren met klant-debiteuren en de motiverende gesprekstechnieken die ze beheersen, kunnen ze mensen snel en goed te woord staan. We zijn er trots op dat we samen dit project van de grond af aan hebben opgebouwd en een grote rol hierin spelen.

0800 8115 hulp bij geldzorgen

Wil je meer weten over 0800-8115?

Ga naar de website