Hoe voorkom je frustratie tussen deurwaarders en bewindvoerders?

Banner2
  • 18-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten

Deurwaarders en bewindvoerders; twee partijen die tegenover elkaar staan waarbij ieder zijn eigen belangen wenst te behartigen. De deurwaarder het belang van zijn klant, de bewindvoerder die van zijn cliënt. Hoe kan men ervoor zorgen dat deze partijen nader tot elkaar komen, zonder dat de belangen van één van deze partijen verloren raakt?


Bij deurwaarders leeft nogal het beeld dat bewindvoerders te weinig doen. Er wordt niet of mondjesmaat op brieven gereageerd en er worden geen betaalafspraken gemaakt waardoor al gauw het idee ontstaat dat het zonde van de tijd is om de dossiers op basis hiervan aan te houden. Bewindvoerders daarentegen vinden dat deurwaarders niet goed genoeg meewerken en het schuldentraject dwarsbomen.

Alle partijen samen aan tafel

Om te kijken waar winst te behalen valt, heeft Janssen & Janssen besloten om met elkaar aan tafel te gaan zitten. Hiervoor is een aantal bewindvoerders uit de regio voor uitgenodigd en een aantal mensen van Janssen & Janssen van verschillende afdelingen. Opeens blijkt dan dat het in werkelijkheid toch anders is.

Zo blijken bewindvoerders in de praktijk per cliënt maar weinig tijd te besteden hebben. Ja, ze krijgen een vergoeding. Na aftrek van alle kosten van bedrijfsvoering, komt dit echter uit op anderhalf uur per cliënt per maand. Dit is, gelet op het werk dat zij daarvoor moeten uitvoeren, maar minimaal. Tevens geeft dit een verklaring waarom de trajecten geruime tijd duren en men de deurwaarders niet altijd voorzien van een reactie.

Tijdrovend proces

Nadat iemand uiteindelijk onder bewind is gesteld, want ook hier zitten vertragingen in vanwege de enorme hoeveelheden aanvragen die rechtbanken moeten verwerken, is men snel drie à vier maanden verder. Daarna kan de bewindvoerder aan de slag en duurt het zeker een half jaar voordat alles enigszins in kaart is gebracht.

Bewindvoerders lopen er tegenaan dat zij regelmatig te maken hebben met deurwaarders die alsnog executiemaatregelen nemen en ervoor zorgen dat er meer kosten bijkomen. Bijvoorbeeld bij bekendmaking dat bewind wordt aangevraagd, er door de deurwaarder snel loonbeslag wordt gelegd zodat hij nog zoveel mogelijk voor zijn klant kan incasseren. Wij als Janssen & Janssen hebben duidelijk aangegeven ons hiervan te distantiëren en alle informatie die we krijgen juist aan te wenden om geen extra kosten te maken.

Elkaar opzoeken loont!

Aansluitend zijn dan ook afspraken gemaakt om voortaan volmachten te sturen zodat we tijdig in kennis worden gesteld van de problematische situatie van de cliënt. We houden rekening met de termijnen, zodat bewindvoerders niet onnodig worden aangeschreven en we onderling nauwere contacten onderhouden om zo tot een nog betere samenwerking te kunnen komen.

Aansluitend kan men dan ook stellen dat een ochtendje met elkaar brainstormen resulteerde in het uitspreken van frustraties en het maken van nadere afspraken. In plaats van lijnrecht tegenover elkaar te staan, staan we nu meer op één lijn waarbij de eigen belangen van alle betrokken partijen steeds gehandhaafd kunnen blijven. Een win-winsituatie voor alle partijen en vooral voor de cliënt!

Deze blog is geschreven door één van onze incassomedewerker. Zij zijn verantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van alle executiemaatregelen voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor opdrachtgevers.